اختیارات هنگام پیام رسانی به کسب‌وکارها

وقتی به کسب‌وکاری در واتساپ پیام می‌دهید، اختیار آن در دست شماست. تصمیم با شماست که آیا شماره‌تان با کسب‌وکار به اشتراک گذاشته شود یا نه و در هر زمانی که بخواهید، می‌توانید آن کسب‌وکار را مسدود کنید. واتساپ شماره شما را به کسب‌وکارها نمی‌دهد و شیوه‌نامه‌های ما، صاحبان کسب‌وکارها را از اینکه بدون تایید اولیه‌تان با شما در واتساپ تماس بگیرند، منع می‌کند.
مسدود کردن یا گزارش کردن کسب‌وکار
وقتی برای اولین بار پیامی از یک کسب‌وکار دریافت می‌کنید، ما این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا در صورتی که نمی‌خواهید دوباره از وی پیامی بگیرید، او را مسدود یا گزارش کنید. در هر زمانی هنگام گفتگو با کسب‌وکار، می‌توانید او را از نمایه‌اش مسدود یا گزارش کنید.
وقتی یک حساب کاربری تجاری را مسدود می‌کنید، می‌توانید دلیل آن را به ما بگویید، مثلا دیگر نمی‌خواهید از این کسب‌وکار پیام دریافت کنید یا برای دریافت پیام از کسب‌وکار ثبت‌نام نکرده بودید. همچنین ما از اطلاعات مسدود کردن و گزارش برای اقدام علیه حساب کاربری یا محدود کردن پیام‌هایی که می‌توانند بفرستند، استفاده می‌کنیم.
اشتراک‌گذاری بازخورد پیام
همچنین این گزینه را دارید تا درباره گفتگوهای انفرادی که کسب‌وکارها ارسال می‌کنند، بازخورد ارائه بدهید.
  1. واتساپ را باز کنید.
  2. سپس، گفتگو با کسب‌وکار را باز کنید.
  3. روی پیامی که می‌خواهید بازبینی شود، بزنید و نگه دارید.
  4. امتیازدهی را بزنید.
  5. برای امتیازدهی به پیام، تعداد ستاره‌ها را انتخاب کنید.
  6. ارسال را بزنید.
ما از این بازخوردها برای ارائه راهنمایی به کسب‌وکارها برای بهبود گفتگوهایشان با مشتریان استفاده می‌کنیم. این بازخورد ناشناس است یعنی کسب‌وکار و واتساپ نمی‌توانند ببینند چه کسی آن را ارائه کرده است. واتساپ محتوای پیام‌های شما با کسب‌وکارها را نمی‌بیند.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر