เกี่ยวกับผู้รายชื่อติดต่อและแอป WhatsApp Business ของคุณ

GDPR และรายชื่อติดต่อในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของคุณ
เมื่อคุณใช้แอป WhatsApp Business คุณเป็นผู้ควบคุมรายชื่อติดต่อทั้งหมดในสมุดที่อยู่ของอุปกรณ์ ในฐานะผู้ควบคุม คุณต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการกับรายชื่อติดต่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นตามสัญญา ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ความยินยอม หรือพื้นฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในมาตราที่ 6 ของ GDPR
เมื่อคุณอนุญาตให้ WhatsApp เข้าถึงรายชื่อติดต่อเหล่านี้ WhatsApp จะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลของคุณ เราจะพิจารณาอย่างรวดเร็วว่าคุณสามารถส่งข้อความถึงรายชื่อติดต่อเหล่านี้บน WhatsApp และส่งข้อความไปยังผู้รับที่ต้องการได้หรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลของ WhatsApp Business ที่อ้างอิงและรวมอยู่ในข้อกำหนดในการใช้บริการของ WhatsApp Business
การจัดการและการควบคุมการเข้าถึงสมุดที่อยู่โทรศัพท์
มีหลายวิธีในการควบคุมรายชื่อติดต่อที่คุณให้ไว้กับ WhatsApp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อไปยังสมุดที่อยู่ของอุปกรณ์ได้เฉพาะรายชื่อที่คุณมีพื้นฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น ประโยชน์อย่างหนึ่งของวิธีการนี้คือส่งเสริมให้คุณและพนักงานดำเนินการตามหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ดี การเก็บรายชื่อติดต่อและอุปกรณ์ทางธุรกิจแยกจากกันจะช่วยป้องกันการใช้ข้อมูลของลูกค้าหรืออุปกรณ์ของบริษัทในทางที่ผิดเพื่อการใช้งานส่วนตัว (และในทางกลับกัน)
หากคุณต้องการเก็บรายชื่อติดต่อทางธุรกิจและส่วนบุคคลทั้งหมดไว้ในอุปกรณ์เครื่องเดียวกัน คุณสามารถแบ่งส่วนสมุดที่อยู่โดยใช้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บสมุดที่อยู่แยกจากกันได้
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่