Kontakty a aplikácia WhatsApp Business

Pravidlá GDPR a kontakty v adresári vášho zariadenia
Keď používate aplikáciu WhatsApp Business, ste prevádzkovateľom údajov všetkých kontaktov, ktoré máte uložené v adresári vášho zariadenia. V pozícii prevádzkovateľa musíte disponovať právnym základom na spracúvanie údajov kontaktov, a to na báze zmluvnej nevyhnutnosti, legitímneho záujmu, súhlasu alebo akéhokoľvek iného právneho základu uvádzaného v článku 6 nariadenia GDPR.
Keď spoločnosti WhatsApp udelíte prístup k týmto kontaktom, stane sa sprostredkovateľom údajov. Rýchlo zistíme, či môžete týmto kontaktom posielať správy v aplikácii WhatsApp, a potom správy doručíme zamýšľaným príjemcom. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach spracovania údajov aplikácie WhatsApp Business, na ktoré sa odkazujú naše podmienky používania aplikácie WhatsApp Business a sú do nich zahrnuté.
Správa a kontrola prístupu k adresáru vášho zariadenia
Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete určiť, ktoré kontakty sa poskytnú spoločnosti WhatsApp. Do adresára zariadenia môžete napríklad pridať iba tie kontakty, pre ktoré máte vhodný právny základ. Jednou z výhod tohto prístupu je skutočnosť, že spolu s vašimi zamestnancami sa dôkladne oboznámite s pravidlami ochrany údajov. Oddelením obchodných kontaktov a zariadení od tých osobných zabránite zneužitiu údajov zákazníkov alebo zariadení spoločnosti na osobné účely (a naopak).
Ak chcete uchovávať všetky svoje podnikové a osobné kontakty v rovnakom zariadení, adresár môžete segmentovať použitím nástrojov, ktoré umožňujú používať oddelené adresáre.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie