Despre contacte și aplicația WhatsApp Business

RGPD și contactele din agenda telefonică a dispozitivului dumneavoastră
Atunci când utilizați aplicația WhatsApp Business, sunteți operator de date pentru toate contactele din agenda dispozitivului dumneavoastră. În calitate de operator de date, pentru a putea prelucra informațiile asociate acestor contacte, trebuie să aveți un temei legal, o necesitate contractuală, un interes legitim, un consimțământ sau orice altă bază juridică descrisă în Articolul 6 al RGPD.
Dacă acordați acces aplicației WhatsApp la aceste contacte, WhatsApp devine persoana împuternicită de operator cu prelucrarea datelor. Stabilim cu rapiditate dacă le puteți trimite mesaje acestor contacte prin WhatsApp și vă livrăm mesajele către destinatarii vizați. Pentru informații suplimentare, consultați WhatsApp Business Data Processing Terms (Condițiile de prelucrare a datelor WhatsApp Business), la care se face referire și care sunt încorporate în WhatsApp Business Terms of Service (Condițiile de furnizare a serviciilor WhatsApp Business).
Gestionarea și stabilirea accesului la agenda dispozitivului dumneavoastră
Există mai multe moduri de a stabili ce contacte furnizați către WhatsApp. De exemplu, puteți adăuga în agendă doar acele contacte pentru care dețineți temeiul legal adecvat. Un avantaj al acestei abordări constă în faptul că vă încurajează pe dumneavoastră și pe angajații dumneavoastră să aplicați cele mai bune practici privind confidențialitatea datelor. Separând contactele și dispozitivele întreprinderii de cele personale, puteți evita utilizarea necorespunzătoare a datelor clienților sau a dispozitivelor întreprinderii în scopuri personale (și viceversa).
Dacă doriți să vă stocați pe un singur dispozitiv toate contactele, atât pe cele ale întreprinderii, cât și pe cele personale, vă puteți segmenta agenda telefonică utilizând instrumente care vă permit să aveți agende telefonice separate.
Au fost utile aceste informaţii?
Da
Nu