Kontakty a aplikacja WhatsApp Business

Zarządzanie kontaktami w kontekście przepisów RODO
Kiedy korzystasz z aplikacji WhatsApp Business, stajesz się Administratorem danych wszystkich kontaktów w książce adresowej Twojego urządzenia. Jako Administrator danych musisz posiadać podstawę prawną do przetwarzania danych swoich kontaktów. Może to być konieczność w celu wykonania umowy, uzasadniony interes, wyrażona zgoda bądź jakakolwiek inna podstawa prawna zgodna z artykułem 6 RODO.
Kiedy udzielasz WhatsApp dostępu do tych kontaktów, firma WhatsApp staje się Podmiotem przetwarzającym dane. Natychmiast stwierdzamy, czy możesz wysyłać wiadomości do tych kontaktów przez WhatsApp i dostarczamy je do właściwych odbiorców. Więcej informacji znajdziesz w Zasadach przetwarzania danych w WhatsApp Business włączonych do naszego Regulaminu WhatsApp Business.
Zarządzanie dostępem do książki adresowej urządzenia i kontrola dostępu do niej
Istnieje kilka sposobów kontrolowania, które kontakty są udostępniane WhatsApp. Możesz na przykład dodać do książki adresowej urządzenia tylko te kontakty, dla których posiadasz odpowiednią podstawę prawną. Korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest to, że pomaga Tobie i Twoim pracownikom wdrażać dobre praktyki ochrony prywatności danych. Przechowywanie osobno kontaktów biznesowych i prywatnych pomaga zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu danych klientów lub urządzeń firmowych do użytku osobistego (i vice versa).
Jeśli chcesz przechowywać kontakty biznesowe i prywatne na tym samym urządzeniu, możesz podzielić książkę adresową na dwie części za pomocą odpowiednich narzędzi.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie