מידע על אנשי הקשר שלכם ואפליקציית WhatsApp Business

תקנות ה-GDPR ואנשי הקשר השמורים בפנקס הכתובות במכשיר שלכם
כשאתם משתמשים באפליקציית WhatsApp Business, אתם נחשבים לגורם השולט בנתונים של כל אנשי הקשר ששמורים בפנקס הכתובות במכשיר שלכם. כשולטים בנתונים, צריכה להיות לכם סיבה משפטית תקפה כדי לעבד את נתוני אנשי הקשר – כמו צורך חוזי, אינטרס לגיטימי, הסכמה או כל סיבה משפטית מתאימה אחרת המתוארת בסעיף 6 של תקנות ה-GDPR.
כשאתם נותנים ל-WhatsApp אישור לגשת לרשימת אנשי הקשר האלו, WhatsApp הופכת לגורם המעבד את הנתונים. אנחנו בודקים במהירות אם אתם רשאים לשלוח הודעות לאנשי הקשר האלו ב-WhatsApp, ומעבירים את ההודעות שלכם לנמענים שבחרתם. למידע נוסף, קראו את התנאים של WhatsApp Business לעיבוד נתונים כפי שמתוארים ומשולבים בתנאי השירות של WhatsApp Business.
ניהול ובקרת הגישה לפנקס הכתובות במכשיר שלכם
יש כמה דרכים לשלוט על אנשי הקשר שאת פרטיהם תשתפו עם WhatsApp. למשל, אתם יכולים להוסיף לפנקס הכתובות במכשיר שלכם רק אנשי קשר שיש לכם בסיס משפטי הולם להוספתם. בגישה זו, היתרון הוא שאתם והעובדים שלכם מחויבים לפעול בתום לב ובאופן הולם בכל הקשור לפרטיות הנתונים. הקפדה על הפרדה בין אנשי קשר ומכשירים עסקיים לבין אנשי קשר ומכשירים פרטיים, עוזרת למנוע שימוש בלתי הולם בנתוני לקוחות או במכשירים של החברה לצרכים אישיים (ולהיפך).
אם אתם רוצים לשמור במכשיר אחד את כל אנשי הקשר העסקיים ואנשי הקשר הפרטיים, תוכלו לפצל את פנקס הכתובות באמצעות כלים שעוזרים לנהל פנקסי כתובות נפרדים.
האם זה עזר?
כן
לא