วิธีลบข้อความ

Android
iOS
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
คุณสามารถลบข้อความสำหรับตัวคุณเองหรือลบข้อความสำหรับทุกคนได้ หากคุณต้องการแก้ไขข้อความ คุณสามารถทำได้ภายใน 15 นาทีหลังจากส่ง
เมื่อคุณลบข้อความ จะไม่มีวิธีกู้คืนได้เว้นแต่ว่ามีข้อความดังกล่าวอยู่ในข้อมูลสำรองแล้ว
การลบข้อความสำหรับทุกคน
การลบข้อความสำหรับทุกคนช่วยให้คุณลบข้อความใดข้อความหนึ่งที่ส่งไปยังแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มได้ การดำเนินการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากส่งข้อความผิดแชทหรือในกรณีข้อความที่คุณส่งมีข้อผิดพลาด ในฐานะผู้ดูแลกลุ่ม คุณสามารถลบข้อความที่มีปัญหาที่สมาชิกคนอื่นๆ ส่งผิดออกจากแชทได้
ข้อความที่คุณส่งและถูกลบออกสำหรับทุกคนจะถูกแทนที่ด้วย:
"ข้อความนี้ได้ถูกลบ"
วิธีลบข้อความที่คุณเป็นผู้ส่งสำหรับทุกคน
 1. เปิด WhatsApp และไปยังแชทที่มีข้อความที่ต้องการลบ
 2. แตะข้อความค้างไว้ > เลือกลบจากเมนู หรือเลือกข้อความเพิ่มเติมเพื่อลบหลายๆ ข้อความพร้อมกัน
  • หากได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะ
   more
   > เลือกลบจากเมนู
 3. แตะ
  delete message
  > ลบสำหรับทุกคน
ผู้ดูแลกลุ่มสามารถลบข้อความที่ส่งโดยสมาชิกกลุ่มคนอื่นได้ การดำเนินการนี้จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถจัดการกลุ่มและชุมชนส่วนตัวได้ โดยการลบข้อความหรือสื่อที่ไม่เหมาะสมสำหรับสมาชิกทั้งหมด เมื่อผู้ดูแลลบข้อความสำหรับทุกคนแล้ว ข้อความนั้นจะถูกแทนที่ด้วย:
"ข้อความนี้ถูกลบโดยผู้ดูแล [ชื่อผู้ดูแล]"
วิธีลบข้อความที่ส่งโดยสมาชิกกลุ่มคนอื่น
 1. เปิด WhatsApp และไปยังแชทที่มีข้อความที่ต้องการลบ
 2. แตะข้อความดังกล่าวค้างไว้
 3. แตะ
  delete message
  > ลบสำหรับทุกคน > ลบ
หมายเหตุ:
 • คุณและผู้รับข้อความต้องใช้ WhatsApp เวอร์ชันล่าสุด
 • ผู้รับที่ใช้ WhatsApp สำหรับ iOS อาจยังมีไฟล์สื่อที่คุณส่งซึ่งบันทึกไว้ในแอปรูปภาพ แม้ว่าข้อความจะถูกลบออกจากแชท WhatsApp แล้วก็ตาม
 • ผู้รับอาจเห็นข้อความของคุณก่อนที่จะถูกลบหรือหากลบข้อความไม่สำเร็จ
 • คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากการลบสำหรับทุกคนไม่สำเร็จ
 • คุณมีเวลา 2 วันหลังจากที่คุณส่งข้อความเพื่อขอให้ลบสำหรับทุกคน
 • ผู้ดูแลกลุ่มเท่านั้นที่สามารถลบข้อความที่ส่งโดยสมาชิกกลุ่มคนอื่นได้
 • ผู้ดูแลกลุ่มมีเวลา 2 วันหลังจากที่สมาชิกคนอื่นส่งข้อความเพื่อขอให้ลบสำหรับทุกคน
 • สมาชิกกลุ่มจะสามารถเห็นได้ว่าผู้ดูแลคนใดเลือกลบสำหรับทุกคน
 • ข้อความที่ลบโดยผู้ดูแลกลุ่มจะไม่สามารถกู้คืนและอุทธรณ์ได้
การลบข้อความสำหรับตัวคุณเอง
คุณสามารถลบสำเนาข้อความที่คุณส่งหรือได้รับในโทรศัพท์ของคุณ การดำเนินการนี้ไม่มีผลกับแชทของผู้รับ ผู้รับจะยังคงเห็นข้อความในหน้าจอแชทของตน
 1. เปิด WhatsApp และไปยังแชทที่มีข้อความที่ต้องการลบ
 2. แตะข้อความค้างไว้ > จากนั้นแตะ
  delete message
  > ลบสำหรับฉัน หรือเลือกข้อความเพิ่มเติมเพื่อลบหลายๆ ข้อความพร้อมกัน
หมายเหตุ: หลังจากเลือกลบสำหรับฉันแล้ว คุณมีเวลา 5 วินาทีเพื่อยกเลิกการดำเนินการนี้โดยการกดเลิกทำ ก่อนที่ข้อความจะถูกลบอย่างถาวร คุณจะไม่สามารถกู้คืนข้อความที่ลบไปแล้วได้หลังจากผ่านไป 5 วินาที โปรดทราบว่า WhatsApp ไม่สามารถกู้คืนข้อความที่ลบไปแล้วให้คุณได้
วิธีลบสื่อออกจากแชท
คุณสามารถลบสำเนาสื่อที่คุณส่งหรือได้รับในโทรศัพท์ของคุณ การดำเนินการนี้ไม่มีผลกับแชทของผู้รับ ผู้รับจะยังคงเห็นสื่อในหน้าจอแชทของตน
 1. แตะไฟล์สื่อดังกล่าวค้างไว้
 2. แตะ
  delete message
 3. หลังจากเลือกข้อความแรกแล้ว คุณสามารถเลือกข้อความอื่นๆ เพื่อลบก่อนแตะ
  delete message
ไม่มีวิธีลบสื่อทั้งหมดออกจากแชทได้ในขั้นตอนเดียว วิธีที่ง่ายที่สุดในการลบสื่อหลายรายการคือการทำดังนี้
 1. เปิดแชท
 2. แตะชื่อของแชทเพื่อเข้าสู่หน้าจอข้อมูลแชท
 3. แตะสื่อ ลิงก์ และเอกสาร
 4. แตะเลือก
 5. แตะที่สื่อเพื่อเลือก
 6. แตะ
  delete message
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ใช่
ไม่ใช่