Odstránenie správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Môžete odstrániť správy u seba, prípadne môžete požiadať o to, aby sa správy odstránili u všetkých.
Odstránenie správ u všetkých
Odstránenie správ u všetkých vám umožňuje odstrániť konkrétne správy, ktoré ste odoslali do skupinového alebo individuálneho chatu. Je to užitočné najmä vtedy, ak ste správu odoslali do nesprávneho chatu alebo ak odoslaná správa obsahuje chybu.
Správy, ktoré sa odstránia u všetkých, sa nahradia touto správou:
Túto správu ste odstránili.
Správy, ktoré odosielateľ odstránil u všetkých, sa nahradia touto správou:
Táto správa bola odstránená.
Ak chcete správu odstrániť u všetkých:
  1. V individuálnom alebo skupinovom chate vyberte správu, ktorú chcete odstrániť.
  2. Stlačte Možnosti > Odstrániť > Odstrániť u všetkých.
Upozornenie:
  • Správy sa úspešne odstránia u všetkých len vtedy, ak vy aj príjemcovia správy používate najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp.
  • V prípade príjemcov, ktorí používajú WhatsApp pre iOS, môžu prijaté médiá zostať uložené medzi ich fotkami aj po odstránení správy z chatu WhatsApp.
  • Ak správu neodstránite hneď alebo ak sa ju nepodarí odstrániť, môže sa stať, že ju príjemcovia uvidia.
  • Nezobrazí sa žiadne upozornenie, ak sa správu nepodarí odstrániť u všetkých.
  • Funkciu Odstrániť u všetkých môžete použiť približne do jednej hodiny od odoslania správy.
  • V KaiOS nemôžete naraz odstrániť viacero správ.
Odstránenie správ u seba
Zo svojho telefónu môžete odstrániť kópiu správ, ktoré ste odoslali alebo prijali. Toto však nemá žiadny vplyv na chaty u príjemcov. Príjemcovia budú naďalej vidieť tieto správy na obrazovke chatu.
Ak chcete správu odstrániť u seba:
  1. V individuálnom alebo skupinovom chate vyberte správu, ktorú chcete odstrániť.
  2. Stlačte Možnosti > Odstrániť > Odstrániť u mňa.
Pomocné zdroje:
Odstránenie správ: Android | iPhone
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie