Odstránenie správ

Android
iPhone
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Môžete odstrániť správy u seba, prípadne môžete požiadať o odstránenie správ u všetkých. Ak chcete radšej správu upraviť, môžete túto možnosť využiť do 15 minút po odoslaní. Viac informácií o tom, ako funguje úprava správ.
Odstránenie správ u všetkých
Odstránenie správ u všetkých vám umožňuje odstrániť konkrétne správy, ktoré ste odoslali do skupinového alebo individuálneho chatu. Je to užitočné najmä vtedy, ak ste správu odoslali do nesprávneho chatu alebo ak odoslaná správa obsahuje chybu. Ako správca skupiny môžete z chatu odstrániť problematické správy od ostatných účastníkov.
Odoslané správy, ktoré sa odstránia u všetkých, sa nahradia touto správou:
Táto správa bola odstránená.
Ak chcete svoje odoslané správy odstrániť u všetkých
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť. Prípadne, ak chcete odstrániť viacero správ naraz, označte príslušné správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, klepnite na Viac
   > a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť.
 3. Klepnite na Odstrániť
  > Odstrániť u všetkých.
Správcovia skupiny môžu odstrániť správy od iného účastníka skupiny. Správcovia tak majú možnosť spravovať svoje súkromné skupiny či komunity a odstrániť nevhodné správy či médiá, a to u všetkých členov skupiny. Keď správca odstráni správu u všetkých, zobrazí sa táto správa:
„Túto správu odstránil správca ([meno správcu]).“
Ak chcete odstrániť správu od iného účastníka skupiny
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe.
 3. Klepnite na Odstrániť
  > Odstrániť u všetkých > Odstrániť.
Poznámka:
 • Vy aj príjemcovia správy musíte používať najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp.
 • V prípade príjemcov, ktorí používajú WhatsApp pre iOS, môžu prijaté médiá zostať uložené medzi ich fotkami aj po odstránení správy z chatu WhatsApp.
 • Ak správu neodstránite hneď alebo ak sa ju nepodarí odstrániť, môže sa stať, že ju príjemcovia uvidia.
 • Nezobrazí sa žiadne upozornenie, ak sa správu nepodarí odstrániť u všetkých.
 • Možnosť Odstrániť u všetkých môžete použiť približne do dvoch dní od odoslania svojej správy.
 • Odstrániť správy od ostatných účastníkov skupiny môžu iba správcovia skupiny.
 • Možnosť Odstrániť u všetkých môžu správcovia skupiny použiť približne do dvoch dní od chvíle, keď iný účastník skupiny odoslal správu.
 • Účastníci skupiny budú môcť vidieť, ktorý správca skupiny sa správu rozhodol Odstrániť u všetkých.
 • Správy odstránené správcom skupiny už nemožno obnoviť ani sa proti odstráneniu odvolať.
Odstránenie správ u seba
Zo svojho telefónu môžete odstrániť kópiu správ, ktoré ste odoslali alebo prijali. Toto však nemá žiadny vplyv na chaty u príjemcov. Príjemcovia budú naďalej vidieť tieto správy na obrazovke chatu.
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe a potom klepnite na Odstrániť
  > Odstrániť u mňa. Prípadne, ak chcete odstrániť viacero správ naraz, označte príslušné správy.
Upozornenie: Po zvolení možnosti Odstrániť u mňa máte päť sekúnd na to, aby ste túto voľbu zrušili stlačením tlačidla Späť, inak bude správa natrvalo odstránená.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie