Odstránenie správ

Android
iOS
KaiOS
Web a počítač
Windows
Mac
Môžete odstrániť správy u seba, prípadne môžete požiadať o odstránenie správ u všetkých. Ak chcete namiesto toho upraviť správu, po jej odoslaní na to máte až 15 minút.
Keď správu odstránite, neexistuje spôsob, ako ju obnoviť, pokiaľ nebola súčasťou zálohy.

Odstránenie správ u všetkých

Odstránenie správ u všetkých vám umožňuje odstrániť konkrétne správy, ktoré ste odoslali do skupinového alebo individuálneho chatu. Je to užitočné najmä vtedy, ak ste správu odoslali do nesprávneho chatu alebo ak odoslaná správa obsahuje chybu. Ako správca skupiny môžete z chatu odstrániť problematické správy od ostatných členov.
Odoslané správy, ktoré sa odstránia u všetkých, sa nahradia touto správou:
Táto správa bola odstránená.

Ak chcete svoje odoslané správy odstrániť u všetkých

 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť. Prípadne, ak chcete odstrániť viacero správ naraz, označte príslušné správy.
  • Keď sa zobrazí výzva, klepnite na
   more
   > a potom v ponuke vyberte možnosť Odstrániť.
 3. Klepnite na
  delete message
  > Odstrániť u všetkých.
Správcovia skupiny môžu odstrániť správy od iného člena skupiny. Správcovia tak majú možnosť spravovať svoje súkromné skupiny či komunity a odstrániť nevhodné správy či médiá, a to u všetkých členov skupiny. Keď správca odstráni správu u všetkých, zobrazí sa táto správa:
„Túto správu odstránil správca ([meno správcu]).“

Ak chcete odstrániť správu od iného člena skupiny

 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe.
 3. Klepnite na
  delete message
  > Odstrániť u všetkých > Odstrániť.
Poznámka:
 • Vy aj príjemcovia správy musíte používať najnovšiu verziu aplikácie WhatsApp.
 • V prípade príjemcov, ktorí používajú aplikáciu WhatsApp pre iOS, môžu prijaté médiá zostať uložené medzi ich fotkami aj po odstránení správy z chatu WhatsApp.
 • Ak správu neodstránite hneď alebo ak sa ju nepodarí odstrániť, môže sa stať, že ju príjemcovia uvidia.
 • Nezobrazí sa žiadne upozornenie, ak sa správu nepodarí odstrániť u všetkých.
 • Možnosť Odstrániť u všetkých môžete použiť do dvoch dní od odoslania svojej správy.
 • Odstrániť správy od ostatných členov skupiny môžu iba správcovia skupiny.
 • Možnosť Odstrániť u všetkých môžu správcovia skupiny použiť do dvoch dní od chvíle, keď iný člen skupiny odoslal správu.
 • Členovia skupiny budú môcť vidieť, ktorý správca skupiny sa správu rozhodol Odstrániť u všetkých.
 • Správy odstránené správcom skupiny už nemožno obnoviť ani sa proti odstráneniu odvolať.

Odstránenie správ u seba

Zo svojho telefónu môžete odstrániť kópiu správ, ktoré ste odoslali alebo prijali. Toto však nemá žiadny vplyv na chaty u príjemcov. Príjemcovia budú naďalej vidieť tieto správy na obrazovke chatu.
 1. Otvorte aplikáciu WhatsApp a prejdite do chatu so správou, ktorú chcete odstrániť.
 2. Podržte prst na správe a potom klepnite na
  delete message
  > Odstrániť u mňa. Prípadne, ak chcete odstrániť viacero správ naraz, označte príslušné správy.
Upozornenie: Po zvolení možnosti Odstrániť u mňa máte päť sekúnd na to, aby ste túto voľbu zrušili stlačením tlačidla Späť, inak bude správa natrvalo odstránená. Po 5 sekundách už odstránené správy nie je možné obnoviť. Upozorňujeme, že WhatsApp pre vás nedokáže obnoviť odstránené správy.

Odstránenie médií z chatu

Zo svojho telefónu môžete odstrániť kópiu médií, ktoré ste odoslali alebo prijali. Toto však nemá žiadny vplyv na chaty u príjemcov. Príjemcovia budú naďalej vidieť tieto médiá na obrazovke chatu.
 1. Podržte prst na súbore médií.
 2. Klepnite na ikonu
  delete message
  .
 3. Po výbere prvej správy môžete pred klepnutím na ikonu
  delete message
  vybrať ďalšie správy, ktoré chcete odstrániť.
Neexistuje spôsob, ako odstrániť všetky médiá z chatu v jednom kroku. Najjednoduchší spôsob, ako odstrániť viacero médií, je urobiť nasledujúce:
 1. Otvorte chat.
 2. Klepnutím na názov chatu vstúpite na obrazovku s informáciami o chate.
 3. Klepnite na Médiá, odkazy a dokumenty.
 4. Klepnite na Vybrať.
 5. Klepnite na ľubovoľné médium a pridajte ho do svojho výberu.
 6. Klepnite na ikonu
  delete message
  .

Pomocné zdroje:

Dostali ste odpoveď na svoju otázku?

Áno
Nie