כיצד למחוק הודעות

Android
‏iOS
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
Windows
Mac
אתם יכולים למחוק הודעות רק אצלכם, או אצל כולם. אפשר גם לערוך הודעה עד 15 דקות אחרי שנשלחה.
אם הודעה לא נכללה בגיבוי, אי אפשר לשחזר אותה אחרי שנמחקה.

מחיקת הודעות אצל כולם

האפשרות למחוק הודעות אצל כולם מאפשרת למחוק הודעות ספציפיות ששלחתם בצ'אט פרטי או קבוצתי. האפשרות שימושית במיוחד אם שלחתם הודעה לצ'אט הלא נכון או אם אתם רוצים לערוך את ההודעה. כמנהלי קבוצה יש לכם אפשרות להסיר מהצ'אט הודעות בעייתיות שחברים אחרים שלחו.
אחרי שהודעות ששלחתם נמחקו אצל כולם, יופיע הכיתוב:
"הודעה זו נמחקה"

כדי למחוק אצל כולם הודעות ששלחתם:

 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שמכיל את ההודעה שתרצו למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה, ובתפריט בחרו באפשרות מחיקה. בשלב הזה אפשר לבחור עוד הודעות שרוצים למחוק בו-זמנית.
  • אם תוצג בקשה, הקישו על
   more
   ובתפריט בחרו באפשרות מחיקה.
 3. הקישו על
  delete message
  > למחוק אצל כולם.
מנהלי הקבוצה יכולים למחוק הודעות שחברים שולחים בקבוצה. באפשרות הזו, המנהלים יכולים לנהל את הקבוצות והקהילות הפרטיות שלהם על ידי מחיקת הודעות ופריטי מדיה לא הולמים או פוגעניים אצל כל החברים. כשמנהלים מוחקים הודעה אצל כולם, היא תוחלף בכיתוב:
"ההודעה נמחקה על ידי מנהל/ת הקבוצה [שם המנהל/ת]"

כדי למחוק הודעה שחברים אחרים שלחו בקבוצה:

 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שמכיל את ההודעה שתרצו למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה.
 3. הקישו על
  delete message
  > למחוק אצל כולם > מחיקה.
שימו לב:
 • הגרסה האחרונה של WhatsApp צריכה להיות מותקנת אצלכם ואצל יתר החברים.
 • יכול להיות שפריטי מדיה ששלחתם לנמענים שמשתמשים ב-WhatsApp ל-iOS יישמרו בתיקייה 'תמונות' במכשיר שלהם, גם אם בחרתם למחוק הודעה מהצ'אט ב-WhatsApp.
 • ייתכן שהנמענים יראו את ההודעה לפני שמחקתם אותה, או אם המחיקה נכשלה.
 • לא תוצג לך התראה אם המחיקה אצל כולם נכשלה.
 • מרגע שליחת ההודעה, יש לכם חלון זמן של יומיים כדי למחוק אצל כולם.
 • רק מנהלי הקבוצה יכולים למחוק הודעות שחברים אחרים שולחים בקבוצה.
 • מרגע שליחת ההודעה על ידי חבר/ה בקבוצה, יש למנהלי הקבוצה יומיים למחוק אצל כולם.
 • החברים בקבוצה יכולים לראות מי מהמנהלים בחר למחוק אצל כולם.
 • לא ניתן לשחזר הודעות שמנהלי הקבוצה מחקו, ולא ניתן לערער על מחיקתן.

מחיקת הודעות אצלכם בלבד

אתם יכולים למחוק מהמכשיר את העותק של הודעות ששלחתם או קיבלתם. הפעולה הזו לא משפיעה על הצ'אטים שמוצגים אצל הנמענים, והם ימשיכו לראות את ההודעות במסך הצ'אט שלהם.
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שמכיל את ההודעה שתרצו למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה והקישו על
  delete message
  > למחוק אצלי. בשלב הזה אפשר לבחור עוד הודעות שרוצים למחוק בו-זמנית.
שימו לב: אחרי שבחרתם באפשרות למחוק אצלי, יש לכם חמש שניות לבטל את הפעולה על ידי הקשה על ביטול, אחרת ההודעה תימחק באופן סופי. לאחר 5 שניות, אי אפשר לשחזר את ההודעות שנמחקו. שימו לב ש-WhatsApp לא יכולה לשחזר בשבילכם הודעות שנמחקו.

מחיקת מדיה מצ'אט

אתם יכולים למחוק מהמכשיר את העותק של המדיה ששלחתם או קיבלתם. הפעולה הזו לא משפיעה על הצ'אטים שמוצגים אצל הנמענים, והם ימשיכו לראות את המדיה במסך הצ'אט שלהם.
 1. הקישו הקשה ממושכת על קובץ מדיה.
 2. הקישו על
  delete message
  .
 3. אחרי שבחרתם את ההודעה הראשונה, תוכלו לבחור הודעות אחרות למחיקה ואז הקישו על
  delete message
  .
אין דרך למחוק את כל פריטי המדיה מצ'אט בו-זמנית. הדרך הפשוטה ביותר למחוק מספר קובצי מדיה היא זו:
 1. פתחו את הצ'אט.
 2. הקישו על שם הצ'אט כדי להיכנס למסך פרטי הצ'אט.
 3. הקישו על מדיה, קישורים ומסמכים.
 4. הקישו על בחירה.
 5. הקישו על כל מדיה שתרצו למחוק.
 6. הקישו על
  delete message
  .

מקורות קשורים:

קיבלת תשובה לשאלה שלך?

כן
לא