כיצד למחוק הודעות

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
Windows
אתם יכולים למחוק הודעות רק אצלכם או אצל כולם.
מחיקת הודעות אצל כולם
האפשרות למחוק הודעות אצל כולם מאפשרת למחוק הודעות ספציפיות ששלחתם בצ'אט פרטי או קבוצתי. האפשרות שימושית במיוחד אם שלחתם הודעה לצ'אט הלא נכון, או אם אתם רוצים לערוך את ההודעה. כמנהלי קבוצה יש לכם גם את הסמכות להסיר מהצ'אט הודעות בעייתיות או הודעות שלא מתאימות לקבוצה.
אחרי שהודעות ששלחתם נמחקו אצל כולם, יופיע הכיתוב:
"מחקת את ההודעה"
כדי למחוק אצל כולם הודעות ששלחתם:
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שיש בו את ההודעה שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה, ובתפריט הקישו על מחיקה. בשלב הזה תוכלו לבחור עוד הודעות שאתם רוצים למחוק בו-זמנית.
  • אם תתבקשו לעשות זאת, בתפריט הקישו על עוד
   > מחיקה.
 3. הקישו על מחיקה
  > למחוק אצל כולם.
אם אתם מנהלי קבוצה, תוכלו למחוק הודעות שמשתתפים אחרים שלחו בקבוצה. בעזרת אפשרות זו, מנהלים יכולים לנהל את הקבוצות והקהילות הפרטיות שלהם על ידי מחיקת הודעות ופריטי מדיה בלתי הולמים או פוגעניים, אצל כל החברים. כשמנהלים מוחקים הודעה אצל כולם, היא תוחלף בכיתוב:
"ההודעה נמחקה על ידי מנהל/ת הקבוצה [שם המנהל/ת]"
כדי למחוק הודעות שמשתתפים אחרים שלחו בקבוצה:
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שיש בו את ההודעה שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה.
 3. הקישו על מחיקה
  > למחוק אצל כולם > אישור.
שימו לב:
 • כדי שהודעות יימחקו אצל כולם, הגרסה האחרונה של WhatsApp צריכה להיות מותקנת אצלכם ואצל הנמענים.
 • יכול להיות שפריטי מדיה ששלחתם לנמענים שמשתמשים ב-WhatsApp ל-iOS יישמרו בתיקייה 'תמונות' במכשיר שלהם, גם אם בחרתם למחוק הודעה מהצ‘אט ב-WhatsApp.
 • יתכן שהנמענים יראו את ההודעה לפני שמחקתם אותה, או אם המחיקה נכשלה.
 • לא תקבלו התראה אם המחיקה אצל כולם תיכשל.
 • מרגע השליחה של הודעה, יש לכם חלון זמן של כיומיים כדי למחוק אצל כולם.
 • רק מנהלי הקבוצה יכולים למחוק הודעות שמשתתפים אחרים שולחים בקבוצה.
 • מרגע שליחת ההודעה על ידי משתתף אחר בקבוצה, יש למנהלי הקבוצה כיומיים למחוק אצל כולם.
 • המשתתפים בקבוצה יכולים לראות מי מהמנהלים בחר למחוק אצל כולם.
 • לא ניתן לשחזר הודעות שמנהלי הקבוצה מחקו, ולא ניתן לערער על מחיקתן.
מחיקת הודעות אצלכם בלבד
אתם יכולים למחוק מהמכשיר את העותק של הודעות ששלחתם או קיבלתם. הפעולה הזו לא משפיעה על הצ'אטים שמוצגים אצל הנמענים, והם ימשיכו לראות את ההודעות במסך הצ׳אט.
כדי למחוק הודעות אצלכם בלבד:
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שיש בו את ההודעה שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה, ובתפריט הקישו על מחיקה. בשלב הזה תוכלו לבחור עוד הודעות שאתם רוצים למחוק בו-זמנית.
  • אם תתבקשו לעשות זאת, בתפריט הקישו על עוד
   > מחיקה.
 3. הקישו על מחיקה
  בחלקו העליון של המסך > למחוק אצלי.
שימו לב: אחרי שבוחרים באפשרות למחוק אצלי, יש לכם חמש שניות לבטל את הפעולה על ידי הקשה על ביטול, אחרת ההודעה תימחק באופן סופי.
מקורות קשורים:
כיצד למחוק הודעות: Android | KaiOS
כיצד לנקות צ'אטים: Android | iPhone
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא