כיצד למחוק הודעות

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
Windows
Mac
אתם יכולים למחוק הודעות רק אצלכם, או אצל כולם. תוכלו גם לערוך את ההודעה עד 15 דקות אחרי שנשלחה. כיצד לערוך הודעות
מחיקת הודעות אצל כולם
האפשרות למחוק הודעות אצל כולם מאפשרת למחוק הודעות ספציפיות ששלחתם בצ'אט פרטי או קבוצתי. האפשרות שימושית במיוחד אם שלחתם הודעה לצ'אט הלא נכון או אם אתם רוצים לערוך את ההודעה. כמנהלי קבוצה יש לכם אפשרות להסיר מהצ'אט הודעות בעייתיות שמשתתפים אחרים שלחו.
אחרי שהודעות ששלחתם נמחקו אצל כולם, יופיע הכיתוב:
"ההודעה הזו נמחקה"
כדי למחוק אצל כולם הודעות ששלחתם:
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שמכיל את ההודעה שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה, ובתפריט בחרו באפשרות מחיקה. בשלב הזה אפשר לבחור עוד הודעות שרוצים למחוק בו-זמנית.
  • אם תתבקשו, הקישו על עוד
   > ובתפריט בחרו באפשרות מחיקה.
 3. הקישו על מחיקה
  > למחוק אצל כולם.
מנהלי הקבוצה יכולים למחוק הודעות שמשתתפים אחרים שולחים בקבוצה. באפשרות הזו, המנהלים יכולים לנהל את הקבוצות והקהילות הפרטיות שלהם על ידי מחיקת הודעות ופריטי מדיה לא הולמים או פוגעניים אצל כל החברים. כשמנהלים מוחקים הודעה אצל כולם, היא תוחלף בכיתוב:
"ההודעה נמחקה על ידי מנהל/ת הקבוצה [שם המנהל/ת]"
כדי למחוק הודעה שמשתתפים אחרים שלחו בקבוצה:
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שמכיל את ההודעה שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה.
 3. הקישו על מחיקה
  > למחוק אצל כולם > מחיקה.
שימו לב:
 • הגרסה האחרונה של WhatsApp צריכה להיות מותקנת אצלכם ואצל יתר המשתתפים.
 • יכול להיות שפריטי מדיה ששלחתם לנמענים שמשתמשים ב-WhatsApp ל-iOS, יישמרו בתיקייה 'תמונות' במכשיר שלהם, גם אם בחרתם למחוק הודעה מהצ'אט ב-WhatsApp.
 • ייתכן שהנמענים יראו את ההודעה לפני שמחקתם אותה, או אם המחיקה נכשלה.
 • לא תוצג לכם התראה אם המחיקה אצל כולם נכשלה.
 • מרגע שליחת ההודעה, יש לכם חלון זמן של כיומיים כדי למחוק אצל כולם.
 • רק מנהלי הקבוצה יכולים למחוק הודעות שמשתתפים אחרים שולחים בקבוצה.
 • מרגע שליחת ההודעה על ידי משתתף אחר בקבוצה, יש למנהלי הקבוצה כיומיים למחוק אצל כולם.
 • המשתתפים בקבוצה יכולים לראות מי מהמנהלים בחר למחוק אצל כולם.
 • לא ניתן לשחזר הודעות שמנהלי הקבוצה מחקו, ולא ניתן לערער על מחיקתן.
מחיקת הודעות אצלכם בלבד
אתם יכולים למחוק מהמכשיר את העותק של הודעות ששלחתם או קיבלתם. הפעולה הזו לא משפיעה על הצ'אטים שמוצגים אצל הנמענים, והם ימשיכו לראות את ההודעות במסך הצ'אט שלהם.
 1. פתחו את WhatsApp והיכנסו לצ'אט שמכיל את ההודעה שאתם רוצים למחוק.
 2. הקישו הקשה ארוכה על ההודעה > ואז הקישו על מחיקה
  > למחוק אצלי. בשלב הזה אפשר לבחור עוד הודעות שרוצים למחוק בו-זמנית.
שימו לב: אחרי שבחרתם באפשרות למחוק אצלי, יש לכם חמש שניות לבטל את הפעולה על ידי הקשה על ביטול, אחרת ההודעה תימחק באופן סופי.
מקורות קשורים:
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא