Zodpovedné používanie aplikácie WhatsApp


Aplikáciu WhatsApp sme vytvorili na to, aby sme ľuďom umožnili jednoducho, bezpečne a spoľahlivo posielať správy. Posielanie správ je vo svojej podstate súkromná záležitosť, a preto sme naše Podmienky používania navrhli tak, aby používateľom zaistili bezpečné používanie našej platformy. Nasledujúce pokyny by si mali prečítať všetci používatelia aplikácie WhatsApp, aby mohli aplikáciu WhatsApp používať zodpovedným spôsobom.
Osvedčené postupy
  • Komunikujte so známymi kontaktmi: správy posielajte iba osobám, ktoré vás kontaktovali ako prvé alebo vás požiadali, aby ste ich kontaktovali cez WhatsApp. Najvhodnejšie je dať kontaktom svoje telefónne číslo, aby vám mohli napísať ako prví.
  • Požiadajte o povolenie a rešpektujte hranice: ak chcete kontakty pridať do skupiny, najprv od nich získajte povolenie. Ak niekoho pridáte do skupiny a táto osoba zo skupiny vystúpi, rešpektujte jej rozhodnutie.
  • Používajte skupinové ovládacie prvky: pre skupiny v aplikácii WhatsApp sme vytvorili funkciu nastavenia posielania správ, ktoré je určené len pre správcov. Ak ste správcom, budete môcť rozhodnúť, ktorí účastníci alebo či len správcovia skupín môžu posielať správy v rámci skupiny. Táto jedinečná funkcia vám pomôže obmedziť množstvo nevyžiadaných správ v skupinách. Ďalšie informácie o zmene nastavení správcu skupiny: Android, iPhone, KaiOS alebo Web a Desktop.
  • Preposielanie správ si vždy dôkladne premyslite: vytvorili sme štítok pre všetky preposlané správy a obmedzili počet preposlaní správy, aby používatelia mohli zvážiť, či chcú danú správu naozaj zdieľať. Ak nemáte istotu o pravdivosti obsahu alebo neviete, kto správu napísal, odporúčame, aby ste takúto správu nepreposielali. Ďalšie informácie o tom, ako zabrániť šíreniu dezinformácií, nájdete v tomto článku.
Čomu sa vyhýbať
Ak budete používať aplikáciu WhatsApp niektorým z nižšie uvedených spôsobov, váš účet môže byť vylúčený.
  • Nevyžiadané správy: ak vás kontakt požiada, aby ste mu prestali posielať správy, odstráňte ho zo svojho adresára a už ho viac nekontaktujte.
  • Automatizované alebo hromadné správy: nepokúšajte sa odosielať hromadné či automatické správy ani využívať automatické vytáčanie pomocou aplikácie WhatsApp. WhatsApp využíva technológiu strojového učenia a správy od používateľov na detekciu a vylúčenie účtov, z ktorých sú odosielané nevyžiadané automatizované správy. Tiež nevytvárajte účty ani skupiny neoprávnenými alebo automatizovanými spôsobmi a nepoužívajte pozmenené verzie aplikácie WhatsApp. Viac informácií o tom, ako WhatsApp zabraňuje neprípustnému správaniu pri odosielaní automatizovaných a hromadných správ, nájdete v tejto technickej dokumentácii.
  • Používanie zoznamov kontaktov, ktoré vám nepatria: nezdieľajte telefónne čísla bez súhlasu a nepoužívajte údaje z nezákonných zdrojov na odosielanie správ používateľom aplikácie WhatsApp, ani ich nepridávajte do skupín.
  • Nadmerné využívanie zoznamov rozosielania: správy odoslané pomocou zoznamu rozosielania budú prijaté iba vtedy, keď si používatelia pridajú vaše telefónne číslo do svojho zoznamu kontaktov. Pamätajte, že časté používanie rozosielaných správ môže viesť ľudí k nahláseniu a následnému vylúčeniu tých účtov, ktoré boli viackrát nahlásené.
  • Zhromažďovanie osobných informácií: Vyhnite sa získavaniu informácií zo služby WhatsApp vo veľkom rozsahu na akékoľvek nepovolené účely, či už pomocou automatizovaných, alebo manuálnych nástrojov. Ak budete takýmto spôsobom od používateľov získavať v službe WhatsApp informácie, ako napr. telefónne čísla, profilové obrázky používateľov a statusy, porušujete naše Podmienky používania.
  • Porušovanie našich podmienok používania: pripomíname, že podmienky používania okrem iného zakazujú uverejňovanie neprávd a zapájanie sa do vyhrážania či nelegálneho, zastrašujúceho, nenávistného a rasovo alebo etnicky urážlivého správania. Naše podmienky používania si môžete prečítať na tejto stránke.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie