Zodpovedné používanie aplikácie WhatsApp


Aplikáciu WhatsApp sme vytvorili na to, aby sme umožnili jednoduché, bezpečné a spoľahlivé posielanie správ iným osobám. Posielanie správ je vo svojej podstate súkromná záležitosť, a preto sme naše podmienky používania navrhli tak, aby používateľom zaistili bezpečné používanie našej platformy. Nasledujúce pokyny by si mali prečítať všetci používatelia aplikácie WhatsApp, aby mohli aplikáciu WhatsApp používať zodpovedným spôsobom.
Osvedčené postupy
  • Komunikujte so známymi kontaktmi: Správy posielajte iba osobám, ktoré vás kontaktovali ako prvé alebo vás požiadali, aby ste ich kontaktovali cez WhatsApp. Najvhodnejšie je dať kontaktom svoje telefónne číslo, aby vám mohli napísať ako prví.
  • Požiadajte o povolenie a rešpektujte hranice: Ak chcete kontakty pridať do skupiny, mali by ste od nich najprv získať povolenie. Ak niekoho pridáte do skupiny a táto osoba zo skupiny vystúpi, rešpektujte jej rozhodnutie.
  • Používajte skupinové ovládacie prvky: Pre skupiny v aplikácii WhatsApp sme vytvorili funkciu nastavenia posielania správ, ktoré je určené len pre správcov. Ak ste správcom, môžete rozhodnúť, či v rámci skupiny môžu posielať správy všetci účastníci alebo len jej správcovia. Táto funkcia vám pomôže obmedziť množstvo nevyžiadaných správ v skupinách. Ďalšie informácie o zmene nastavení správcu skupiny: Android, iPhone, KaiOS alebo Web a počítač.
  • Preposielanie správ si vždy dôkladne premyslite: Vytvorili sme štítok pre všetky preposlané správy a obmedzili počet preposlaní správy, aby používatelia mohli zvážiť, či chcú danú správu naozaj zdieľať. Ak nemáte istotu o pravdivosti obsahu alebo neviete, kto správu napísal, odporúčame, aby ste takúto správu nepreposielali. Ďalšie informácie o tom, ako zabrániť šíreniu dezinformácií, nájdete v tomto článku.
Čomu sa vyhýbať
Ak budete používať aplikáciu WhatsApp niektorým z nižšie uvedených spôsobov, váš účet môže byť vylúčený.
  • Nevyžiadané správy: Ak vás kontakt požiada, aby ste mu prestali posielať správy, mali by ste ho odstrániť zo svojho adresára a viac by ste ho nemali kontaktovať.
  • Automatizované alebo hromadné správy: Aplikáciu WhatsApp nepoužívajte na posielanie hromadných správ, automatizovaných správ ani na automatické vytáčanie. Služba WhatsApp používa technológiu strojového učenia aj hlásenia od používateľov, na základe ktorých rozpoznáva a vylučuje účty, ktoré posielajú nevyžiadané automatizované správy. Tiež nevytvárajte účty ani skupiny neoprávnenými alebo automatizovanými spôsobmi a nepoužívajte pozmenené verzie aplikácie WhatsApp. Viac informácií o tom, ako WhatsApp zabraňuje neprípustnému správaniu pri odosielaní automatizovaných a hromadných správ, nájdete v tejto bielej knihe.
  • Používanie zoznamov kontaktov, ktoré vám nepatria: Nezdieľajte telefónne čísla bez súhlasu a nepoužívajte údaje z nezákonných zdrojov na odosielanie správ používateľom aplikácie WhatsApp, ani ich nepridávajte do skupín.
  • Nadmerné využívanie zoznamov rozosielania: Správy odoslané pomocou zoznamu rozosielania budú prijaté iba vtedy, keď si používatelia pridajú vaše telefónne číslo do svojho zoznamu kontaktov. Pamätajte, že časté používanie rozosielaných správ môže viesť ľudí k nahláseniu a následnému vylúčeniu tých účtov, ktoré boli viackrát nahlásené.
  • Zhromažďovanie osobných informácií: Vyhnite sa získavaniu informácií zo služby WhatsApp vo veľkom rozsahu na akékoľvek nepovolené účely, či už pomocou automatizovaných, alebo manuálnych nástrojov. Ak budete takýmto spôsobom od používateľov získavať v službe WhatsApp informácie, ako napr. telefónne čísla, profilové obrázky používateľov a statusy, porušujete naše podmienky používania.
  • Porušovanie našich podmienok používania: Pripomíname, že podmienky používania okrem iného zakazujú uverejňovanie neprávd, vyhrážanie, zastrašovanie a nelegálne, nenávistné či rasovo alebo etnicky urážlivé správanie. Naše podmienky používania si môžete prečítať na tejto stránke.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie