Jak odpowiedzialnie korzystać z WhatsApp?


WhatsApp to łatwa w obsłudze, bezpieczna i niezawodna aplikacja do komunikacji. Aby zachować prywatność rozmów, opracowaliśmy Regulamin zapewniający bezpieczeństwo naszej platformy i jej użytkowników. Wszyscy użytkownicy WhatsApp powinni zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby odpowiedzialnie korzystać z WhatsApp.
Najlepsze praktyki
  • Komunikuj się wyłącznie ze znanymi sobie kontaktami: Wysyłaj wiadomości wyłącznie osobom, które odezwały się do Ciebie jako pierwsze lub poprosiły o kontakt za pośrednictwem WhatsApp. Najlepiej jest podać swój numer telefonu innej osobie, aby mogła się skontaktować z Tobą jako pierwsza.
  • Proś o pozwolenie i szanuj prywatność: Zanim dodasz kontakt do grupy, uzyskaj jego zgodę. Jeśli dodasz użytkownika do grupy, ale on zdecyduje się ją opuścić — uszanuj jego decyzję.
  • Korzystaj z ustawień grupy: Dodaliśmy ustawienie pozwalające na wysyłanie wiadomości do grup WhatsApp tylko administratorom. Jeśli jesteś administratorem, możesz zdecydować, czy wiadomości do grupy mogą wysyłać wszyscy uczestnicy czy tylko administratorzy. Skorzystanie z tej funkcji może ograniczyć liczbę niechcianych wiadomości w grupach. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia administratora grupy na urządzeniach Android, iPhone, KaiOS lub w WhatsApp Web i WhatsApp na pulpit.
  • Dobrze się zastanów przed przekazaniem wiadomości: Opracowaliśmy etykietę dla wszystkich przekazywanych wiadomości i utworzyliśmy limit przekazywania wiadomości, aby skłonić użytkowników do zastanowienia się przed udostępnianiem treści. Jeśli nie masz pewności co do autentyczności wiadomości lub nie znasz jej nadawcy, nie zalecamy jej przekazywania. Dowiedz się, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu dezinformacji, czytając ten artykuł.
Praktyki, których należy unikać
Poniższe sposoby korzystania z WhatsApp mogą spowodować zablokowanie konta.
  • Niechciane wiadomości: jeśli użytkownik prosi o zaprzestanie wysyłania do niego wiadomości, należy usunąć go z książki adresowej i zaprzestać kontaktu.
  • Zautomatyzowane lub masowe wysyłanie wiadomości: Nie wysyłaj wiadomości masowych, zautomatyzowanych lub z automatycznym wybieraniem numeru telefonu. Do wykrywania i blokowania kont wysyłających niechciane wiadomości WhatsApp wykorzystuje zarówno technologię uczenia maszynowego, jak i zgłoszenia od użytkowników. Nie twórz również kont ani grup w nieautoryzowany lub zautomatyzowany sposób ani nie korzystaj ze zmodyfikowanych wersji WhatsApp. Więcej informacji o tym, jak WhatsApp zapobiega nadużyciom wynikającym z wysyłania zautomatyzowanych wiadomości uzyskasz w tym biuletynie.
  • Korzystanie z list kontaktów, które nie należą do Ciebie: nie udostępniaj numerów telefonów bez zgody ani nie używaj danych otrzymanych z nielegalnych źródeł w celu wysyłania wiadomości użytkownikom w WhatsApp lub dodawania ich do grup.
  • Nadużywanie list ogłoszeniowych: Wiadomości wysłane za pośrednictwem list ogłoszeniowych zostaną dostarczone jedynie w przypadku, gdy użytkownicy mają zapisany Twój numer telefonu w swoich książkach adresowych. Należy pamiętać, że częste wysyłanie wiadomości ogłoszeniowych może skutkować zgłaszaniem ich przez użytkowników. Konta zgłaszane wielokrotnie zostają zablokowane.
  • Zbieranie danych osobowych: Unikaj wydobywania informacji z WhatsApp na dużą skalę, korzystając z narzędzi zautomatyzowanych lub manualnych do jakichkolwiek niedozwolonych celów. Pozyskiwanie w ten sposób informacji o użytkownikach, w tym numerów telefonów, zdjęć profilowych użytkowników i statusów z WhatsApp narusza nasz Regulamin.
  • Naruszanie naszego Regulaminu: Przypominamy, że Regulamin zabrania między innymi publikowania fałszywych treści i podejmowania działań niezgodnych z prawem, niewłaściwych z powodów rasowych lub etnicznych, a także wysyłania gróźb, zastraszania i szerzenia nienawiści. Z Regulaminem możesz zapoznać się tutaj.
Powiązane źródła:
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie