Jak odpowiedzialnie korzystać z WhatsApp?


WhatsApp to łatwa w obsłudze, bezpieczna i niezawodna aplikacja do komunikacji. Prywatność to podstawa komunikacji — Regulamin został utworzony z myślą o bezpieczeństwie naszej platformy i jej użytkowników. Wszyscy użytkownicy WhatsApp powinni zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby odpowiedzialnie korzystać z WhatsApp.
Najlepsze praktyki
  • Komunikuj się wyłącznie z kontaktami, które znasz: wysyłaj wiadomości wyłącznie osobom, które odezwały się do Ciebie jako pierwsze lub poprosiły o kontakt za pośrednictwem WhatsApp. Najlepiej jest podać swój numer telefonu innej osobie, aby mogła się skontaktować z Tobą jako pierwsza.
  • Proś o pozwolenie i szanuj granice: zanim dodasz kontakt do grupy, uzyskaj jego zgodę. Jeśli dodasz użytkownika do grupy, jednak on zdecyduje się ją opuścić — uszanuj jego decyzję.
  • Korzystaj z ustawień grupy: opracowaliśmy ustawienie, dzięki któremu administratorzy w grupach WhatsApp mogą być wyłącznymi nadawcami wiadomości. Jeśli jesteś administratorem, możesz zdecydować, czy wszyscy uczestnicy, czy tylko administratorzy mogą wysyłać wiadomości do grupy. Skorzystanie z tej funkcji może ograniczyć liczbę niechcianych wiadomości w grupach. Dowiedz się, w jaki sposób zmienić ustawienia administratora grupy: Android, iPhone, KaiOS lub WhatsApp Web i WhatsApp na pulpit.
  • Zastanów się dwa razy przed przekazaniem wiadomości: stworzyliśmy etykietę dla wszystkich przekazywanych wiadomości i utworzyliśmy limit przekazywania wiadomości, aby skłonić użytkowników do zastanowienia się przed udostępnianiem treści. Jeśli nie masz pewności co do autentyczności lub nadawcy wiadomości, nie zalecamy jej przekazywania. Dowiedz się, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się dezinformacji, czytając ten artykuł.
Praktyki, których należy unikać
Poniższe sposoby korzystania z WhatsApp mogą spowodować zablokowanie konta.
  • Niechciane wiadomości: jeśli użytkownik prosi o zaprzestanie wysyłania do niego wiadomości, należy usunąć go z książki adresowej i zaprzestać kontaktu.
  • Zautomatyzowane lub masowe wysyłanie wiadomości: nie wysyłaj wiadomości masowych, zautomatyzowanych lub z automatycznym wybieraniem numeru telefonu. Do wykrywania i blokowania kont wysyłających niechciane wiadomości WhatsApp wykorzystuje zarówno technologię uczenia maszynowego, jak i zgłoszenia od użytkowników. Nie twórz również kont ani grup w nieautoryzowany lub zautomatyzowany sposób ani nie korzystaj ze zmodyfikowanych wersji WhatsApp. Więcej informacji o tym, jak WhatsApp zapobiega nadużyciom wynikającym z wysyłania zautomatyzowanych wiadomości, możesz znaleźć w tym biuletynie.
  • Korzystanie z list kontaktów, które nie należą do Ciebie: nie udostępniaj numerów telefonów bez zgody ani nie używaj danych otrzymanych z nielegalnych źródeł w celu wysyłania wiadomości użytkownikom w WhatsApp lub dodawania ich do grup.
  • Nadużywanie list ogłoszeniowych: wiadomości wysłane przy użyciu list ogłoszeniowych zostaną dostarczone jedynie w przypadku, gdy użytkownicy mają zapisany Twój numer telefonu w swoich książkach adresowych. Należy pamiętać, że częste wysyłanie wiadomości ogłoszeniowych może skutkować zgłaszaniem ich przez użytkowników. Konta zgłaszane wiele razy zostają zablokowane.
  • Zbieranie danych osobowych: unikaj wydobywania informacji z WhatsApp na dużą skalę, korzystając z narzędzi zautomatyzowanych lub manualnych do jakichkolwiek niedozwolonych celów. Pozyskiwanie w ten sposób informacji o użytkownikach, w tym numerów telefonów, zdjęć profilowych użytkowników i statusów z WhatsApp narusza nasz Regulamin.
  • Naruszanie naszego Regulaminu: przypominamy, że Regulamin zabrania między innymi publikowania fałszywych treści i angażowania się w zachowania niezgodne z prawem, groźby, zastraszanie oraz zachowania nienawistne lub niewłaściwe z powodów rasowych lub etnicznych. Z Regulaminem możesz zapoznać się tutaj.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie