Jak aplikaci WhatsApp používat zodpovědně


Aplikace WhatsApp byla navržena jakožto jednoduchý, bezpečný a spolehlivý způsob posílání zpráv. Posílání zpráv je ze své podstaty soukromá záležitost. Cílem našich Podmínek použití je tedy udržovat naši platformu zabezpečenou a chránit bezpečnost našich uživatelů. Všichni uživatelé aplikace WhatsApp by si měli přečíst následující pokyny a ujistit se, že aplikaci používají zodpovědným způsobem.
Doporučené způsoby používání aplikace
  • Komunikujte s kontakty, které znáte: Zprávy posílejte pouze kontaktům, které vás kontaktovaly jako první, nebo vás o komunikaci přes aplikaci WhatsApp samy požádaly. Nejlepší je vašim kontaktům poskytnout telefonní číslo, aby vás mohly kontaktovat jako první.
  • Vždy požádejte o svolení a respektujte hranice: Požádejte o svolení předtím, než nějaký kontakt přidáte do skupiny. Pokud přidáte uživatele do skupiny a ten ji následně opustí, respektujte jeho rozhodnutí.
  • Využijte nastavení pro skupiny: Do nastavení skupin WhatsApp jsme přidali možnost „Pouze správci“. Jako správce skupiny můžete rozhodnout, zda mohou zprávy ve skupině odesílat všichni účastníci nebo pouze její správci. Pomocí této funkce můžete ve skupině omezit odesílání nevyžádaných zpráv. Zjistěte, jak změnit nastavení správce skupiny na dalších zařízeních: Android, iPhone, KaiOS či Web a počítač.
  • Pečlivě si rozmyslete, zda zprávu přeposlat: Vytvořili jsme štítek pro všechny přeposlané zprávy a nastavili limit, kolikrát lze zprávu přeposlat. Uživatele se tak snažíme přimět k tomu, aby vždy zvážili, zda zprávu opravdu chtějí sdílet. Pokud si nejste jisti, kdo zprávu napsal nebo zda je její obsah pravdivý, doporučujeme ji nepřeposílat. Další informace o tom, jak zamezit šíření nepravdivých informací, najdete v tomto článku.
Čeho se vyvarovat
Budete-li aplikaci WhatsApp používat jedním z níže uvedených způsobů, váš účet může být vyloučen.
  • Zasílání nevyžádaných zpráv: Pokud vás některý z vašich kontaktů požádá, abyste mu přestali posílat zprávy, odstraňte jej ze svého seznamu kontaktů a znovu jej nekontaktujte.
  • Zasílání automatických či nevyžádaných hromadných zpráv: Nepokoušejte se v aplikaci WhatsApp rozesílat nevyžádané hromadné zprávy, automatické zprávy či používat automatické vytáčení. Služba WhatsApp využívá jak technologie strojového učení, tak hlášení našich uživatelů k tomu, aby identifikovala a následně vyloučila účty, ze kterých jsou nevyžádané zprávy rozesílány. Stejně tak nevytvářejte neoprávněnými či zautomatizovanými způsoby účty ani skupiny a nepoužívejte upravené verze aplikace WhatsApp. O tom, jak služba WhatsApp předchází rozesílání nevyžádaných automatických a hromadných zpráv, se dočtete v této bílé knize.
  • Používání cizích seznamů kontaktů: Nikdy nesdílejte telefonní čísla uživatelů bez jejich svolení, ani nepoužívejte data získaná z nezákonných zdrojů, abyste uživatelům v aplikaci WhatsApp mohli rozesílat zprávy nebo je přidávat do skupin.
  • Nadužívání funkce hromadných zpráv: Zprávy odeslané pomocí funkce hromadných zpráv obdrží pouze ti uživatelé, kteří mají vaše číslo uložené ve svém seznamu kontaktů. Upozorňujeme, že časté používání hromadných zpráv může vést k tomu, že ostatní uživatelé vaše zprávy nahlásí. Opakovaně nahlášené účty budou vyloučeny.
  • Shromažďování osobních údajů: Nepokoušejte se v rámci aplikace WhatsApp automaticky ani manuálně shromažďovat velké množství údajů za nepovolenými účely. Získávání údajů uživatelů tímto způsobem (včetně telefonních čísel, profilových obrázků a stavů) porušuje naše Podmínky použití.
  • Porušování našich Podmínek použití: Rádi bychom vám připomněli, že naše Podmínky použití zakazují mimo jiné zveřejňování nepravdivých zpráv a jakékoli nelegální, výhružné, zastrašující, nenávistné či rasově nebo etnicky urážlivé jednání. Naše Podmínky použití naleznete zde.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne