Jak WhatsApp používat zodpovědně


Aplikace WhatsApp byla navržena jakožto jednoduchý, bezpečný a spolehlivý způsob posílání zpráv. Posílání zpráv je ze své podstaty soukromou záležitostí. Cílem našich Podmínek použití je tedy udržovat naši platformu zabezpečenou a chránit bezpečnost našich uživatelů. Všichni uživatelé aplikace WhatsApp by si měli přečíst následující pokyny a ujistit se, že aplikaci používají zodpovědným způsobem.
Doporučené postupy
  • Komunikujte s kontakty, které znáte: Zprávy posílejte pouze uživatelům, kteří vás kontaktovali jako první, nebo vás o komunikaci přes aplikaci WhatsApp sami požádali. Nejlepší je poskytnout kontaktům své telefonní číslo, konverzaci tak s vámi budou moct zahájit jako první.
  • Vždy požádejte o svolení a respektujte hranice: Požádejte uživatele o svolení předtím, než je přidáte do skupiny. Pokud někoho přidáte do skupiny a daný uživatel skupinu následně sám opustí, respektujte jeho rozhodnutí.
  • Využívejte nastavení pro skupiny: Do nastavení skupin WhatsApp jsme přidali možnost „Pouze správci“. Jako správce skupiny můžete rozhodnout, zda budou zprávy ve skupině moct odesílat všichni účastníci nebo pouze její správci. Pomocí této funkce můžete ve skupině omezit rozesílání nevyžádaných zpráv. Přečtěte si, jak změnit nastavení správce skupiny na zařízeních typu Android, iPhone, KaiOSWeb a počítač.
  • Pečlivě si rozmyslete, zda zprávu přeposlat: Všechny přeposlané zprávy jsou v chatech označeny štítkem. Pro přeposílání zpráv jsme také nastavili limit. Uživatele se tak snažíme vést k tomu, aby vždy zvážili, zda zprávu opravdu chtějí sdílet. Pokud si nejste jisti, kdo zprávu napsal nebo zda je její obsah pravdivý, doporučujeme ji nepřeposílat. Další informace o tom, jak zamezit šíření nepravdivých informací, najdete v tomto článku.
Čeho se vyvarovat
Budete-li WhatsApp používat jedním ze způsobů, které jsou uvedeny níže, může dojít k vyloučení vašeho účtu.
  • Zasílání nevyžádaných zpráv: Pokud vás někdo z kontaktů požádá, abyste mu přestali posílat zprávy, odstraňte ho ze svého seznamu kontaktů a znovu ho nekontaktujte.
  • Zasílání automatických či nevyžádaných hromadných zpráv: Nepokoušejte se v aplikaci WhatsApp rozesílat nevyžádané hromadné a automatické zprávy či používat automatické vytáčení. Služba WhatsApp využívá jak technologie strojového učení, tak hlášení našich uživatelů k tomu, aby identifikovala a následně vyloučila účty, ze kterých jsou nevyžádané zprávy rozesílány. Stejně tak nevytvářejte neoprávněnými či zautomatizovanými způsoby účty ani skupiny a nepoužívejte upravené verze aplikace WhatsApp. Další informace o tom, jak služba WhatsApp předchází rozesílání nevyžádaných automatických a hromadných zpráv, se dočtete v této bíle knize.
  • Používání cizích seznamů kontaktů: Nikdy nesdílejte telefonní čísla uživatelů bez jejich svolení, ani nepoužívejte data získaná z nezákonných zdrojů, abyste uživatelům v aplikaci WhatsApp mohli rozesílat zprávy nebo je přidávat do skupin.
  • Nadužívání funkce hromadných zpráv: Zprávy odeslané pomocí funkce hromadných zpráv obdrží pouze ti uživatelé, kteří mají vaše číslo uložené ve svém seznamu kontaktů. Upozorňujeme, že časté používání hromadných zpráv může vést k tomu, že ostatní uživatelé vaše zprávy nahlásí. Opakovaně nahlášené účty budou z aplikace vyloučeny.
  • Shromažďování osobních údajů: Nepokoušejte se v rámci aplikace WhatsApp automaticky ani manuálně shromažďovat velké množství osobních údajů za nepovolenými účely. Získávání údajů uživatelů tímto způsobem, včetně telefonních čísel, profilových obrázků a stavů, porušuje naše Podmínky použití.
  • Porušování našich Podmínek použití: Rádi bychom vám připomněli, že naše Podmínky použití zakazují mimo jiné zveřejňování nepravdivých zpráv a jakékoli nelegální, výhružné, zastrašující, nenávistné či rasově nebo etnicky urážlivé jednání. Naše Podmínky použití naleznete zde.
Další informace:
Bylo to užitečné?
Ano
Ne