Integrácia obchodov s aplikáciou WhatsApp Business

Spoločnosť WhatsApp je odhodlaná poskytovať podnikovým používateľom komerčné nástroje, ktoré im pomôžu rozvíjať svoje podnikanie. V priebehu rokov sme sa naučili, že spoločnosti potrebujú špecializované riešenia, ktoré im pomôžu prezentovať svoj tovar a služby.
Preto od 28. septembra 2022 už podnikoví používatelia nemôžu v aplikácii WhatsApp Business zobrazovať výklady svojich obchodov. Naším štandardným komerčným nástrojom sa od tohto dátumu stane katalóg v aplikácii WhatsApp Business. Táto zmena nebude mať vplyv na výklady vašich obchodov na Facebooku ani Instagrame. Aj naďalej budete mať možnosť podnietiť ľudí, ktorí sa zaujímajú o váš obchod na Facebooku, aby sa s vami spojili v aplikácii WhatsApp.
Konfigurácia katalógu
Aby tento prechod prebehol bez najmenších problémov, odporúčame vám nakonfigurovať katalóg.
Používatelia, ktorí mali katalóg pred integráciou s výkladmi obchodov
Ak ste mali v aplikácii WhatsApp Business katalóg ešte pred zapnutím integrácie výkladov obchodov, nastavenie viditeľnosti výkladov obchodov na možnosť Skryté automaticky prepne váš katalóg WhatsApp do stavu, v ktorom bol pred tým, než ste začali používať integráciu výkladov obchodov. Žiadne položky, ktoré pridáte do svojho výkladu po zapnutí integrácie, sa neprenesú do aplikácie WhatsApp Business. Viac informácií o tom, ako zmeniť nastavenia viditeľnosti výkladov vašich obchodov, sa dozviete v kapitole „Odstránenie vášho obchodu zo služby WhatsApp“ v tomto článku.
Poznámka: Nastavenie viditeľnosti výkladov vašich obchodov na možnosť Skryté sa nedá vrátiť späť. Keď svoj výklad skryjete, v aplikácii WhatsApp nebudú zobrazené žiadne položky vášho výkladu.
Používatelia, ktorí nemali katalóg pred integráciou s výkladmi obchodov
Ak ste pred zapnutím integrácie výkladov obchodov nemali katalóg v aplikácii WhatsApp Business, do aplikácie WhatsApp Business sa neprenesie žiadny z vašich výkladov. Ak chcete pokračovať v prezentácii svojich produktov a služieb v aplikácii WhatsApp, odporúčame vám vytvoriť si katalóg v službe WhatsApp. Zistite, ako môžete vytvoriť a spravovať katalóg: Android | iPhone| Web a počítač
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie