Bezpečné používanie aplikácie WhatsApp

Vaša bezpečnosť a zabezpečenie vašich správ sú pre nás dôležité. Radi by sme vám predstavili nástroje a funkcie, ktoré vám pomôžu bezpečne používať aplikáciu WhatsApp.
Naše podmienky používania
Jedným zo spôsobov zaistenia vašej bezpečnosti v aplikácii WhatsApp je uplatňovanie našich podmienok používania. V našich podmienkach používania sú uvedené zakázané aktivity, ako napríklad zdieľanie nelegálneho, obscénneho, hanlivého, výhražného, zastrašujúceho, obťažujúceho, nenávistného, rasovo alebo etnicky urážlivého a inak nevhodného obsahu (v statuse, na profilových fotkách alebo v správach) alebo obsahu, ktorý podnecuje alebo povzbudzuje nezákonné správanie alebo je inak nevhodný či porušuje naše podmienky používania. Používateľov, o ktorých sa domnievame, že porušujú naše podmienky používania, môžeme vylúčiť.
Viac informácií alebo príkladov aktivít porušujúcich podmienky používania nájdete v časti Prípustné použitie našich služieb v našich podmienkach používania. Viac informácií o vylúčeniach účtov nájdete na tejto stránke.
Zdieľajte uvážlivo
Odporúčame, aby ste starostlivo zvážili obsah, ktorý chcete zdieľať s vašimi kontaktmi v aplikácii WhatsApp. Zvážte, či chcete, aby ostatní videli to, čo chcete poslať.
Keď s používateľmi WhatsApp zdieľate chat, fotografiu, video, súbor alebo hlasovú správu, títo používatelia budú mať kópie vašich správ a budú ich môcť kedykoľvek preposlať alebo zdieľať s inými používateľmi. Viac informácií o režime jedného pozretia nájdete v tomto článku.
WhatsApp ponúka aj funkciu na zdieľanie polohy, ktorá vám umožňuje zdieľať svoju polohu cez správu WhatsApp. Svoju polohu by ste mali zdieľať iba s ľuďmi, ktorým dôverujete.
Ďalšie informácie o zodpovednom používaní aplikácie WhatsApp nájdete v tomto článku.
Funkcie bezpečnosti a zabezpečenia
V aplikácii WhatsApp sme vytvorili niektoré základné ovládacie prvky na vašu ochranu, ktoré si môžete podľa potreby prispôsobiť.
Nastavenia súkromia
Úpravou nastavení súkromia môžete určiť, komu sa budú zobrazovať vaše informácie. Môžete si vybrať jednu z uvedených možností a rozhodnúť sa, komu sa bude zobrazovať vaša profilová fotka, informácie, status, informácie o tom, kedy ste boli naposledy online, a váš stav Online:
  • Všetci: Všetci používatelia budú môcť vidieť vašu profilovú fotku, informácie a status.
  • Moje kontakty: Len kontakty z vášho adresára budú môcť vidieť vašu profilovú fotku, informácie, status, informácie o tom, kedy ste boli naposledy online, a váš stav online.
  • Moje kontakty okrem…: Kontakty z vášho adresára, okrem tých, ktoré vylúčite, budú môcť vidieť vašu profilovú fotku, informácie, status, informácie o tom, kedy ste boli naposledy online, a váš stav online.
  • Nikto: Nikomu sa nebude zobrazovať vaša profilová fotka, informácie, status, informácie o tom, kedy ste boli naposledy online ani váš stav online.
Upozornenie: Používatelia, ktorých máte uložených v kontaktoch alebo ktorým ste predtým poslali správu, môžu vidieť, kedy ste boli naposledy online.
Ďalšie informácie o týchto nastaveniach súkromia: Android | iPhone
Potvrdenia o prečítaní
Funkciu potvrdenia o prečítaní môžete aj vypnúť. Ak funkciu potvrdenia o prečítaní vypnete, potvrdenia o prečítaní nebudete odosielať ani prijímať. Pamätajte, že v skupinových chatoch sa potvrdenie o prečítaní odosiela vždy, a to aj vtedy, keď túto možnosť v nastaveniach súkromia vypnete. Ďalšie informácie o potvrdení o prečítaní: Android, iPhone, KaiOS.
Ďalšie informácie o týchto nastaveniach súkromia: Android | iPhone
Blokovanie alebo nahlasovanie kontaktov a správ
Odporúčame vám nahlasovať aj problematický obsah a kontakty. Interakcie s kontaktmi môžete ovládať blokovaním konkrétnych kontaktov alebo nahlasovaním správ či kontaktov spoločnosti WhatsApp. Keď dostanete fotku alebo video na jedno pozretie, účet nám môžete nahlásiť priamo z prehliadača médií. V tomto článku nájdete viac informácií o používaní funkcie blokovania a nahlásenia, ako aj o tom, čo sa stane, keď ich použijete.
Ďalšie bezpečnostné zdroje
Ak sa domnievate, že vy alebo ktokoľvek iný je v bezprostrednom ohrození, kontaktujte miestnu tiesňovú službu.
Pokiaľ obdržíte správu od niekoho, kto si chce ublížiť, a máte strach o jeho/jej bezpečnosť, kontaktujte miestnu záchrannú službu alebo linku dôvery.
Ak dostanete alebo narazíte na správu s obsahom, ktorý naznačuje zneužívanie alebo vykorisťovanie detí, obráťte sa na Národné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (NCMEC). Používateľa môžete aj nahlásiť. Ďalšie informácie o nahlasovaní nájdete na tejto stránke. Do svojej správy nezahŕňajte žiadne snímky obrazovky.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie