Bezpečné používanie aplikácie WhatsApp

Vaša bezpečnosť a zabezpečenie vašich správ sú pre nás dôležité. Radi by sme vám predstavili nástroje a funkcie, ktoré vám pomôžu bezpečne používať aplikáciu WhatsApp.
Naše podmienky používania
Jedným zo spôsobov zaistenia vašej bezpečnosti v aplikácii WhatsApp je uplatňovanie našich podmienok používania. V našich podmienkach používania sú uvedené zakázané aktivity, ako napríklad zdieľanie nelegálneho, obscénneho, hanlivého, výhražného, zastrašujúceho, obťažujúceho, nenávistného, rasovo alebo etnicky urážlivého a inak nevhodného obsahu (v statuse, na profilových fotkách alebo v správach) alebo obsahu, ktorý podnecuje alebo povzbudzuje nezákonné správanie alebo je inak nevhodný či porušuje naše podmienky používania. Používateľov, o ktorých sa domnievame, že porušujú naše podmienky používania, môžeme vylúčiť.
Viac informácií alebo príkladov aktivít porušujúcich podmienky používania nájdete v časti Prípustné použitie našich služieb v našich podmienkach používania. Prečítajte si viac informácií aj o vylúčeniach účtov.
Zdieľajte uvážlivo
Odporúčame, aby ste starostlivo zvážili obsah, ktorý chcete zdieľať s vašimi kontaktmi v aplikácii WhatsApp. Zvážte, či chcete, aby ostatní videli to, čo chcete poslať.
Keď s používateľmi WhatsApp zdieľate chat, fotografiu, video, súbor alebo hlasovú správu, títo používatelia budú mať kópie vašich správ a budú ich môcť kedykoľvek preposlať alebo zdieľať s inými používateľmi. Viac informácií o režime jedného pozretia nájdete v tomto článku.
WhatsApp ponúka aj funkciu na zdieľanie polohy, ktorá vám umožňuje zdieľať svoju polohu cez správu WhatsApp. Svoju polohu by ste mali zdieľať iba s ľuďmi, ktorým dôverujete.
Ďalšie informácie o zodpovednom používaní aplikácie WhatsApp nájdete v tomto článku.
Funkcie bezpečnosti a zabezpečenia
V aplikácii WhatsApp sme vytvorili niektoré základné ovládacie prvky na vašu ochranu, ktoré si môžete podľa potreby prispôsobiť.
Bezpečnostné nástroje pri správach od neznámych odosielateľov
Keď prvýkrát dostanete správu od niekoho, kto nie je uložený vo vašich kontaktoch, v správe vám zobrazíme signály, ktoré môžete použiť na určenie spôsobu odpovede. Tieto signály vám umožnia zistiť, či je kontakt uložený vo vašom adresári, či zdieľate spoločné skupiny a či je telefónne číslo daného kontaktu zaregistrované v inej krajine. Následne sa môžete rozhodnúť, či chcete na správu odpovedať, pridať kontakt do adresára, alebo ho zablokovať či nahlásiť.
Nastavenia súkromia
Predvolené nastavenia súkromia v aplikácii WhatsApp umožňujú:
  • všetkým používateľom vidieť vašu profilovú fotku, potvrdenia o prečítaní a váš stav online,
  • vašim kontaktom vidieť aktualizácie vášho statusu, vaše info a kedy ste boli naposledy online,
  • všetkým používateľom pridať vás do skupín,
  • volania od akéhokoľvek používateľa a zvonenie telefónu.
Môžete upraviť nastavenia súkromia pre jednotlivé chaty v službe WhatsApp, aby ste mali kontrolu nad tým, kto vidí vaše informácie a kto vás môže kontaktovať. Viac informácií získate v tomto článku.
Potvrdenia o prečítaní
Funkciu potvrdenia o prečítaní môžete aj vypnúť. Ak vypnete funkciu potvrdenia o prečítaní:
  • Nebudete odosielať ani prijímať potvrdenia o prečítaní.
  • V skupinových chatoch sú potvrdenia o prečítaní odosielané vždy, aj keď ich zasielanie vypnete v nastaveniach súkromia.
  • Keď dostanete prvýkrát správu od niekoho, kto nie je uložený vo vašich kontaktoch, vaše potvrdenie o prečítaní sa odosielateľovi nezobrazí, kým mu neodpoviete alebo ho nepridáte medzi svoje kontakty, a to aj v prípade, že máte potvrdenia o prečítaní zapnuté.
Viac informácií o potvrdeniach o prečítaní a ďalších nastaveniach súkromia nájdete v tomto článku.
Blokovanie alebo nahlasovanie kontaktov a správ
Odporúčame vám nahlasovať aj problematický obsah a kontakty. Interakcie s kontaktmi môžete ovládať blokovaním konkrétnych kontaktov alebo nahlasovaním správ či kontaktov spoločnosti WhatsApp. Keď dostanete fotku alebo video na jedno pozretie, účet nám môžete nahlásiť priamo z prehliadača médií. V tomto článku nájdete viac informácií o používaní funkcie blokovania a nahlásenia, ako aj o tom, čo sa stane, keď ich použijete.
Ďalšie bezpečnostné zdroje
Ak sa domnievate, že vy alebo ktokoľvek iný je v bezprostrednom ohrození, kontaktujte miestnu tiesňovú službu.
Pokiaľ obdržíte správu od niekoho, kto si chce ublížiť, a máte strach o jeho/jej bezpečnosť, kontaktujte miestnu záchrannú službu alebo linku dôvery.
Ak dostanete alebo narazíte na správu s obsahom, ktorý naznačuje zneužívanie alebo vykorisťovanie detí, obráťte sa na Národné centrum pre nezvestné a zneužívané deti (NCMEC). Používateľa môžete aj nahlásiť. Viac informácií o nahlasovaní nájdete v tomto článku. Do svojej správy nezahŕňajte žiadne snímky obrazovky.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie