Bezpečné používání aplikace WhatsApp

Bezpečnost a zabezpečení vás a vašich zpráv jsou pro nás nesmírně důležité. Rádi bychom vám představili nástroje a funkce, které vám pomohou používat WhatsApp bezpečným způsobem.
Naše Podmínky použití
Jedním z pilířů, na kterých je postaveno bezpečné používání aplikace WhatsApp, jsou naše Podmínky použití. Tyto Podmínky použití stanovují zakázané aktivity, jako je například předkládání nelegálního, obscénního, hanlivého, výhružného, zastrašujícího, obtěžujícího, nenávistného, rasově nebo národnostně urážlivého a jinak nevhodného obsahu (v rámci funkce Stav, na profilových fotografiích či ve zprávách) nebo obsahu, který podněcuje nebo vybízí k ilegálnímu jednání, je jiným způsobem nevhodný či jinak porušuje naše Podmínky použití. Uživatelé, o kterých se domníváme, že porušují naše Podmínky použití, mohou být z aplikace WhatsApp vyloučeni.
Více informací a příkladů aktivit porušujících naše Podmínky použití najdete v oddílu „Přípustné použití našich služeb“ našich Podmínek použití. Přečtěte si více o vyloučených účtech.
Sdílejte s rozmyslem
Doporučujeme, abyste vždy pečlivě zvážili, co se svými kontakty v aplikaci WhatsApp budete sdílet. Zvažte, zda opravdu chcete, aby ostatní viděli obsah dané zprávy.
Jakmile s uživateli aplikace WhatsApp budete sdílet chat, obrázek, video, soubor nebo hlasovou zprávu, mají tito uživatelé k dispozici kopie vašich zpráv. Budou-li chtít, mohou tyto zprávy dále přeposílat nebo jinak sdílet s ostatními. Podrobnější informace o funkci jednorázového zobrazení se dočtete v tomto článku.
WhatsApp nabízí také funkci sdílení polohy prostřednictvím zpráv v aplikaci WhatsApp. Svou polohu byste měli sdílet pouze s těmi, kterým důvěřujete.
Další informace o tom, jak aplikaci WhatsApp používat zodpovědně, najdete v tomto článku.
Bezpečnost a zabezpečení
V aplikaci WhatsApp jsme vytvořili několik základních nástrojů k ochraně bezpečnosti uživatelů, které si můžete nastavit podle vlastních potřeb.
Bezpečnostní nástroje pro neznámé odesílatele
Když poprvé obdržíte zprávu od uživatele, který není uložený ve vašich kontaktech, zobrazíme vám ve zprávě informace, podle kterých se můžete rozhodnout, jak reagovat. Budeme vás takto informovat o tom, zda již máte dotyčného uživatele jako kontakt v adresáři, zda máte společné skupiny a zda je jeho telefonní číslo registrováno v jiné zemi než v té vaší. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, zda odesílateli odpovíte, přidáte si ho jako kontakt, zablokujete ho nebo ho nahlásíte.
Nastavení soukromí
Ve výchozím nastavení soukromí aplikace WhatsApp platí následující:
  • Vaše profilová fotografie, oznámení o přečtení a stav online se budou zobrazovat všem uživatelům.
  • Aktualizace stavu, informace a čas vaší poslední aktivity se zobrazí pouze vašim kontaktům.
  • Do skupin vás bude moct přidat kdokoli.
  • Zavolat vám bude moct kdokoli a váš telefon přitom zazvoní.
Nastavení soukromí pro jednotlivé chaty WhatsApp můžete upravit tak, abyste měli kontrolu nad tím, kdo může zobrazit vaše informace a kdo vás může kontaktovat. Další informace najdete v tomto článku.
Oznámení o přečtení
Máte možnost vypnout také oznámení o přečtení. Když vypnete oznámení o přečtení:
  • Nebudete odesílat ani přijímat oznámení o přečtení.
  • Ve skupinových chatech jsou oznámení o přečtení odesílána vždy, i když jejich zasílání v nastavení soukromí vypnete.
  • Pokud obdržíte první zprávu od někoho, kdo není uložen ve vašich kontaktech, oznámení o přečtení se odesílateli nezobrazí, dokud mu neodpovíte nebo si ho nepřidáte jako kontakt, i když máte oznámení o přečtení zapnutá.
Další informace o oznámeních o přečtení a dalších nastaveních soukromí najdete v tomto článku.
Zablokování a nahlašování kontaktů či zpráv
Setkáte-li se v aplikaci WhatsApp s problematickým obsahem či kontakty, doporučujeme je vždy nahlásit. Zablokováním specifických kontaktů nebo nahlášením zpráv či kontaktů v aplikaci WhatsApp máte kontrolu nad tím, s kým komunikujete. Obdržíte-li fotografie či videa s jednorázovým zobrazením, jejich odesílatele nám můžete nahlásit přímo z režimu zobrazení médií. Další informace o tom, jak kontakty zablokovat nebo nahlásit, a o tom, jaké má použití těchto funkcí následky, najdete v tomto článku.
Další informace týkající se zabezpečení
Pokud se domníváte, že vy nebo kdokoli jiný se nachází v bezprostředním nebezpečí, kontaktujte místní záchranné složky.
Pokud obdržíte zprávu od někoho, kdo si chce ublížit, a máte strach o bezpečí dotyčné osoby, kontaktujte místní záchranné složky nebo linku důvěry.
Pokud obdržíte zprávy nebo narazíte na obsah poukazující na zneužívání dětí, kontaktujte Národní středisko pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC). Daného uživatele také můžete nahlásit. Další informace o nahlašování najdete v tomto článku. Ke svému hlášení nepřipojujte žádné snímky obrazovky, které se týkají nahlašovaného obsahu.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne