Bezpečné používání aplikace WhatsApp

Bezpečnost a zabezpečení vás a vašich zpráv jsou pro nás nesmírně důležité. Rádi bychom vám představili nástroje a funkce, které vám pomohou používat WhatsApp bezpečným způsobem.
Naše Podmínky použití
Jedním z pilířů, na kterých je postaveno bezpečné používání aplikace WhatsApp, jsou naše Podmínky použití. Tyto Podmínky použití stanovují zakázané aktivity, jako je například předkládání nelegálního, obscénního, hanlivého, výhružného, zastrašujícího, obtěžujícího, nenávistného, rasově nebo národnostně urážlivého a jinak nevhodného obsahu (v rámci funkce Stav, na profilových fotografiích či ve zprávách) nebo obsahu, který podněcuje nebo vybízí k ilegálnímu jednání, je jiným způsobem nevhodný či jinak porušuje naše Podmínky použití. Uživatelé, o kterých se domníváme, že porušují naše Podmínky použití, mohou být z aplikace WhatsApp vyloučeni.
Více informací a příkladů aktivit porušujících naše Podmínky použití najdete v oddílu „Přípustné použití našich služeb“ našich Podmínek použití. Přečtěte si více o vyloučených účtech.
Sdílejte s rozmyslem
Doporučujeme, abyste vždy pečlivě zvážili, co se svými kontakty v aplikaci WhatsApp budete sdílet. Zvažte, zda opravdu chcete, aby ostatní obsah daných zpráv viděli.
Jakmile s uživateli aplikace WhatsApp budete sdílet chat, obrázek, video, soubor nebo hlasovou zprávu, mají tito uživatelé k dispozici kopie vašich zpráv. Budou-li chtít, mohou tyto zprávy dále přeposílat nebo jinak sdílet s ostatními. Podrobnější informace o funkci jednorázového zobrazení se dočtete v tomto článku.
WhatsApp nabízí také funkci sdílení polohy prostřednictvím zpráv v aplikaci WhatsApp. Svou polohu byste měli sdílet pouze s těmi, kterým důvěřujete.
Další informace o tom, jak aplikaci WhatsApp používat zodpovědně, najdete v tomto článku.
Bezpečnost a zabezpečení
V aplikaci WhatsApp jsme vytvořili několik základních nástrojů k ochraně bezpečnosti uživatelů, které si můžete nastavit podle vlastních potřeb.
Nastavení soukromí
Ve výchozím nastavení soukromí aplikace WhatsApp platí následující:
  • Vaše profilová fotografie, oznámení o přečtení a stav online se budou zobrazovat všem uživatelům.
  • Aktualizace stavu, informace a čas vaší poslední aktivity se zobrazí pouze vašim kontaktům.
  • Do skupin vás bude moct přidat kdokoli.
  • Zavolat vám bude moct kdokoli a váš telefon přitom zazvoní.
Svá nastavení soukromí můžete upravit a mít tak pod kontrolou, komu se vaše informace budou zobrazovat. Můžete si vybrat jednu z následujících možností a rozhodnout tak o tom, kdo uvidí čas vaší poslední aktivity (funkce Naposledy), stav online, profilovou fotografii, profilovou informaci nebo stav:
  • Všichni: Profilová fotografie, profilová informace nebo stav se bude zobrazovat všem uživatelům.
  • Moje kontakty: Čas vaší poslední aktivity (funkce Naposledy), stav online, profilová fotografie, profilová informace nebo stav se bude zobrazovat pouze vašim kontaktům uloženým v adresáři telefonu.
  • Moje kontakty kromě…: Čas vaší poslední aktivity (funkce Naposledy), stav online, profilová fotografie, profilová informace nebo stav se bude zobrazovat vašim kontaktům uloženým v adresáři telefonu, kromě těch, které vyberete.
  • Nikdo: Čas vaší poslední aktivity (funkce Naposledy), stav online, profilová fotografie, profilová informace ani stav se nebude zobrazovat nikomu.
Upozornění:
  • Zvolíte-li v nastavení funkce Naposledy a online možnost Všichni, uvidí vaši poslední aktivitu a stav online pouze ty kontakty, kterým jste v minulosti volali nebo odeslali zprávu nebo jejichž kontakt jste si uložili.
  • V nastavení můžete zvolit možnost Ztišit hovory od neznámých volajících.
Přečtěte si o nastavení soukromí na zařízeních: Android | iPhone
Oznámení o přečtení
Máte možnost vypnout také oznámení o přečtení. Pokud odesílání oznámení o přečtení vypnete, ostatním uživatelům ani vám se nebudou zobrazovat informace o tom, zda jste si doručené zprávy přečetli. Upozorňujeme, že ve skupinových chatech jsou oznámení o přečtení odesílána vždy, i když jejich zasílání v nastavení soukromí vypnete. Přečtěte si o oznámeních o přečtení na zařízeních Android, iPhoneKaiOS.
Přečtěte si o nastavení soukromí na zařízeních: Android | iPhone
Zablokování a nahlašování kontaktů či zpráv
Setkáte-li se v aplikaci WhatsApp s problematickým obsahem či kontakty, doporučujeme je vždy nahlásit. Zablokováním specifických kontaktů nebo nahlášení zpráv či kontaktů v aplikaci WhatsApp máte kontrolu nad tím, s kým komunikujete. Obdržíte-li fotografie či videa s jednorázovým zobrazením, jejich odesílatele nám můžete nahlásit přímo z režimu zobrazení médií. Další informace o tom, jak kontakty zablokovat nebo nahlásit, a o tom, jaké má použití těchto funkcí následky, najdete v tomto článku.
Další informace týkající se zabezpečení
Pokud se domníváte, že vy nebo kdokoli jiný se nachází v bezprostředním nebezpečí, kontaktujte místní záchranné složky.
Pokud obdržíte zprávu od někoho, kdo si chce ublížit, a máte strach o bezpečí dotyčné osoby, kontaktujte místní záchranné složky nebo linku důvěry.
Pokud obdržíte zprávy nebo narazíte na obsah poukazující na zneužívání dětí, kontaktujte Národní středisko pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC). Daného uživatele také můžete nahlásit. Další informace o nahlašování získáte zde. Ke svému hlášení nepřipojujte žádné snímky obrazovky, které se týkají nahlášeného obsahu.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne