วิธีติดดาวหรือเลิกติดดาวข้อความ

ฟีเจอร์การติดดาวข้อความช่วยให้คุณบุ๊คมาร์กข้อความที่ต้องการเพื่อให้กลับมาดูได้อย่างรวดเร็วในภายหลัง
การติดดาวข้อความ
  1. แตะข้อความที่ต้องการติดดาวค้างไว้
  2. แตะติดดาว
การเลิกติดดาวข้อความ
  1. แตะข้อความที่ติดดาวค้างไว้
  2. แตะเลิกติดดาว
การดูรายการข้อความที่ติดดาวไว้
  1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่มีข้อความที่ติดดาวที่ต้องการดู
  2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหร