Cara membintang atau menyahbintangkan mesej

Ciri mesej dibintangkan membenarkan anda untuk menanda mesej-mesej tertentu supaya anda dapat merujuknya kembali kemudian dengan cepat.
Membintangkan mesej
  1. Ketik dan tahan mesej yang ingin anda bintangkan.
  2. Ketik Bintang.
Menyahbintangkan mesej
  1. Ketik dan tahan mesej yang dibintangkan.
  2. Ketik Nyahbintang.
Melihat senarai mesej yang telah anda bintangkan
  1. Buka sembang individu atau grup yang mengandungi mesej dibintangkan yang ingin anda lihat.
  2. Ketik pada nama sembang individu atau grup.
  3. Ketik Mesej Dibintangkan.
Untuk melihat semua mesej dibintangkan, pergi ke Seting WhatsApp > Mesej Dibintangkan.
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak