วิธีติดดาวหรือเลิกติดดาวข้อความ

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
ฟีเจอร์การติดดาวข้อความช่วยให้คุณบุ๊คมาร์กข้อความที่ต้องการเพื่อให้กลับมาดูได้อย่างรวดเร็วในภายหลัง
การติดดาวข้อความ
  1. แตะข้อความที่ต้องการติดดาวค้างไว้
  2. แตะติดดาว
การเลิกติดดาวข้อความ
  1. แตะข้อความที่ติดดาวค้างไว้
  2. แตะเลิกติดดาว
การดูรายการข้อความที่ติดดาวไว้
  1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มที่มีข้อความที่ติดดาวที่ต้องการดู
  2. แตะที่ชื่อของแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  3. แตะข้อความที่ติดดาว
หากต้องการดูรายการข้อความที่ติดดาวทั้งหมด ให้ไปที่การตั้งค่า WhatsApp > ข้อความที่ติดดาว
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่