História správ v prepojených zariadeniach

Web a počítač
Windows
Keď prepojíte zariadenie, váš telefón odošle kópiu histórie najnovších správ šifrovanú počas celého spojenia do tohto prepojeného zariadenia, v ktorom následne zostane lokálne uložená. V závislosti od počtu správ vo vašich chatoch sa môže história správ v prepojených zariadeniach zobraziť až o niekoľko minút.
Upozornenie: Do prepojených zariadení sa z vášho telefónu nesynchronizujú všetky správy a chaty. Počítačová aplikácia WhatsApp synchronizuje viac správ z histórie ako WhatsApp Web. Ak chcete zobraziť svoju úplnú históriu alebo v nej vyhľadávať, otvorte aplikáciu vo svojom telefóne.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie