نحوه بازارسال کردن وضعیت

اندروید
iOS
KaiOS
می‌توانید وضعیتتان را برای مخاطبانتان بازارسال کنید. وضعیت‌های بازارسال‌شده به‌صورت پیام‌های واتساپ دریافت می‌شود.
بازارسال وضعیت
  1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
  2. وضعیتی را که می‌خواهید بازارسال کنید انتخاب کنید.
  3. بازارسال را فشار دهید.
  4. مخاطب یا گروهی را که می‌خواهید وضعیت را برایشان بازارسال کنید جستجو یا انتخاب کنید.
  5. ارسال را فشار دهید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر