نحوه بازارسال کردن به‌روزرسانی وضعیت

اندروید
iPhone
KaiOS
برای بازارسال کردن به‌روزرسانی وضعیت خود برای مخاطبتان از ویژگی بازارسال استفاده کنید. به‌روزرسانی‌های وضعیت بازارسال شده بصورت پیام‌های واتساپی دریافت می‌شوند.
بازارسال وضعیت
  1. واتساپ > وضعیت را باز کنید.
  2. وضعیتی را که می‌خواهید بازارسال کنید، انتخاب کنید.
  3. بازارسال را فشار دهید.
  4. مخاطب یا گروهی را که می‌خواهید به‌روزرسانی را برایشان بازارسال کنید، انتخاب کنید.
  5. ارسال را فشار دهید.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر