Zapnutie a vypnutie zálohy chránenej šifrovaním v koncových zariadeniach

Odosielanie a doručovanie všetkých osobných správ je v službe WhatsApp zabezpečené šifrovaním počas celého spojenia. To znamená, že si ich môžete prečítať alebo vypočuť len vy a osoba, s ktorou komunikujete. Vďaka ochrane zálohy šifrovaním v koncových zariadeniach môžete rovnakú úroveň ochrany použiť aj v prípade zálohovania do iCloudu a na Disk Google.
Ako zapnúť šifrovanie zálohy v koncových zariadeniach
  1. Otvorte Nastavenia.
  2. Klepnite na Chaty > Zálohovanie chatov > Záloha chránená šifrovaním v koncových zariadeniach.
  3. Klepnite na Zapnúť a podľa pokynov na obrazovke vytvorte heslo alebo kľúč.
  4. Klepnite na Vytvoriť a počkajte, kým WhatsApp pripraví zálohu chránenú šifrovaním v koncových zariadeniach. Pravdepodobne budete musieť zariadenie pripojiť k nabíjačke.
Upozornenie: Ak stratíte prístup k chatom v aplikácii WhatsApp a zabudnete heslo alebo kľúč, zálohu nebude možné obnoviť. WhatsApp vám nedokáže nastaviť nové heslo ani obnoviť vašu zálohu.
Ako vypnúť šifrovanie zálohy v koncových zariadeniach
  1. Otvorte Nastavenia.
  2. Klepnite na Chaty > Zálohovanie chatov > Záloha chránená šifrovaním v koncových zariadeniach.
  3. Klepnite na Vypnúť.
  4. Zadajte svoje heslo.
  5. Klepnutím na Vypnúť potvrďte, že chcete šifrovanie zálohy v koncových zariadeniach vypnúť.
Informácie o spôsobe, akým zhromažďujeme a spracúvame vaše údaje vrátane zálohy chránenej šifrovaním v koncových zariadeniach, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie