چگونگی فعال کردن و غیرفعال کردن پشتیبان گیری سرتاسر رمزگذاری شده

واتساپ برای همه پیام‌های شخصی که ارسال یا دریافت می‌کنید، رمزگذاری سرتاسری ارائه می‌کند تا تضمین کند که فقط شما و شخص مورد گفتگو، می‌توانید آنها را بخوانید یا بشنوید. با پشتیبان رمزگذاری سرتاسری‌شده، می‌توانید این لایه حفاظتی بیشتر را به پشتیبان‌های خود در iCloud و گوگل درایو اضافه کنید.
فعال کردن پشتیبان گیری سرتاسر رمزگذاری شده
  1. تنظیمات را باز کنید.
  2. روی گفتگوها > پشتیبان گیری از گفتگو > پشتیبان سرتاسر رمزگذاری شده بزنید.
  3. روی فعال کردن بزنید و سپس اعلان‌ها را دنبال کنید تا گذر‌واژه یا کلید بسازید.
  4. روی ساختن بزنید و منتظر واتساپ باشید تا پشتیبان رمزگذاری سرتاسری‌شده شما را آماده کند. ممکن است لازم باشد به منبع برق وصل کنید.
توجه: اگر دسترسی به گفتگوهای واتساپ خود را از دست بدهید و گذر‌واژه یا کلید را فراموش کنید، دیگر نمی‌توانید نسخه پشتیبانتان را بازیابی کنید. واتساپ نمی‌تواند گذر‌واژه‌تان را بازنشانی کند یا نسخه پشتیبان را برایتان بازیابی کند.
غیرفعال کردن پشتیبان گیری سرتاسر رمزگذاری شده
  1. تنظیمات را باز کنید.
  2. روی گفتگوها > پشتیبان گیری از گفتگو > پشتیبان سرتاسر رمزگذاری شده بزنید.
  3. روی غیرفعال کردن بزنید.
  4. گذر‌واژه خود را وارد کنید.
  5. با زدن روی غیرفعال کردن، تایید کنید که می‌خواهید پشتیبان گیری رمزگذاری شده را غیرفعال کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی جمع‌آوری، پردازش داده‌های شما از سوی ما، شامل پشتیبان گیری رمزگذاری سرتاسری‌شده، لطفاً به شیوه‌نامه حریم خصوصی واتساپ مراجعه کنید.
منابع مرتبط
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر