Jak zapnout nebo vypnout koncové šifrování záloh

Odeslané a přijaté soukromé zprávy v aplikaci WhatsApp jsou zabezpečeny koncovým šifrováním. To znamená, že je můžete číst nebo poslouchat pouze vy a osoba, se kterou komunikujete. Díky koncovému šifrování záloh můžete stejnou úroveň ochrany zapnout i pro zálohy na iCloudu a Disku Google.
Zapnutí koncového šifrování záloh
  1. Otevřete Nastavení.
  2. Klepněte na Chaty > Zálohování chatů > Koncové šifrování záloh.
  3. Klepněte na Zapnout a řiďte se pokyny pro vytvoření nového hesla či klíče.
  4. Klepněte na Vytvořit a vyčkejte, až bude v aplikaci WhatsApp připravena záloha opatřená koncovým šifrováním. Je možné, že bude nutné vaše zařízení připojit do nabíječky.
Upozornění: Pokud přijdete o své chaty v aplikaci WhatsApp a zapomenete heslo či klíč, zálohu nebude možné obnovit. Ani služba WhatsApp vaše heslo ani vaši zálohu obnovit moct nebude.
Vypnutí koncového šifrování záloh
  1. Otevřete Nastavení.
  2. Klepněte na Chaty > Zálohování chatů > Koncové šifrování záloh.
  3. Klepněte na Vypnout.
  4. Zadejte své heslo.
  5. Klepnutím na Vypnout potvrďte, že chcete šifrování záloh vypnout.
Další informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše údaje, včetně záloh opatřených koncovým šifrováním, najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp.
Další informace
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne