Pripnutie chatu

Funkcia Pripnúť chat umožňuje pripnúť až tri chaty na začiatok zoznamu chatov, aby ste ich mohli rýchlo nájsť.
Pripnutie chatu
iPhone: potiahnite prstom doprava cez chat, ktorý chcete pripnúť, a potom klepnite na Pripnúť.
Android: podržte prst na chate, ktorý chcete pripnúť, a potom klepnite na Pripnúť chat
.
Zrušenie pripnutia chatu
iPhone: potiahnite prstom doprava cez pripnutý chat a potom klepnite na Zrušiť.
On Android: Tap and hold the pinned chat, then tap Zrušiť pripnutie
.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie