วิธีใช้โหมดมืด

โหมดมืดช่วยให้คุณเปลี่ยนธีมสีของ WhatsApp จากขาวเป็นดำได้

การใช้โหมดมืด
  1. เปิด WhatsApp จากนั้นแตะตัวเลือกเพิ่มเติม > การตั้งค่า > แชท > ธีม
  2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
    • มืด: เปิดโหมดมืด
    • สว่าง: ปิดโหมดมืด
    • ค่าเริ่มต้นของระบบ: เปิดใช้โหมดมืดของ WhatsApp เพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าของอุปกรณ์ ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ > หน้าจอ > เปิดหรือปิดใช้ธีมมืด
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่