วิธีติดดาวหรือเลิกติดดาวข้อความ

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
Mac
ฟีเจอร์ข้อความที่ติดดาวช่วยให้คุณบุ๊กมาร์กข้อความใดข้อความหนึ่งเพื่อให้คุณกลับมาดูในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว
การติดดาวข้อความ
  1. เปิด WhatsApp
  2. ในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม ให้เลือกข้อความที่ต้องการติดดาว
  3. กดตัวเลือก > ติดดาว
การเลิกติดดาวข้อความ
  1. เปิด WhatsApp
  2. ในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม ให้เลือกข้อความที่ต้องการเลิกติดดาว
  3. กดตัวเลือก > เลิกติดดาว
หมายเหตุ: การลบดาวจะไม่ลบข้อความ
การดูรายการข้อความที่ติดดาวไว้
  1. เปิด WhatsApp
  2. กดการตั้งค่า > ข้อความที่ติดดาว
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่