כיצד לסמן הודעה בכוכב או להסיר ממנה כוכב

Android
iPhone
KaiOS
באינטרנט ובמחשב
Windows
הפיצ'ר של סימון הודעות בכוכב מאפשר לסמן להודעות מסוימות כדי לחזור אליהן במהירות מאוחר יותר.
סימון הודעה בכוכב
 1. העבירו את סמן העכבר מעל להודעה שתרצו לסמן בכוכב.
 2. לחצו על תפריט
  > סימון הודעה בכוכב.
שימו לב: כדי לצפות בכל ההודעות המסומנות בכוכב, לחצו על תפריט
או על
מעל לרשימת הצ'אטים > הודעות מסומנות בכוכב.
הסרת סימון של כוכב מהודעה
 1. העבירו את סמן העכבר מעל להודעה שממנה תרצו להסיר את סימון הכוכב.
 2. לחצו על תפריט
  > הסרת כוכב מהודעה.
לחלופין:
 1. לחצו על תפריט
  או על
  מעל לרשימת הצ'אטים > הודעות מסומנות בכוכב.
 2. בחרו בהודעות שמהן תרצו להסיר את סימון הכוכב. פעולה זו תוביל להודעה הספציפית בתוך הצ‘אט או בקבוצה.
 3. העבירו את סמן העכבר מעל להודעה.
 4. לחצו על תפריט
  > הסרת כוכב מהודעה.
הסרת סימון כוכב מכל ההודעות
 1. לחצו על תפריט
  או על
  מעל לרשימת הצ'אטים > הודעות מסומנות בכוכב.
 2. לחצו על תפריט
  או על
  לצד 'הודעות מסומנות בכוכב' > הסרת הכוכב מכל הפריטים > הסרת כוכב.
מקורות קשורים:
כיצד לסמן הודעה בכוכב או להסיר כוכב מהודעה ב: Android |‏ iPhone
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא