วิธีแก้ไขโปรไฟล์

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
คุณสามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์ ชื่อ และข้อมูลของคุณได้ในการตั้งค่าของ WhatsApp
การแก้ไขรูปโปรไฟล์
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะที่รูปโปรไฟล์
 3. แตะแกลเลอรีเพื่อเลือกรูปที่มีอยู่หรือกล้อง
  เพื่อถ่ายรูปใหม่
 4. หากมีรูปโปรไฟล์อยู่ คุณสามารถลบรูปได้
การแก้ไขชื่อโปรไฟล์
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะที่รูปโปรไฟล์
 3. ข้างช่องชื่อ ให้แตะแก้ไข
 4. ป้อนชื่อใหม่
  • ชื่อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
  • คุณสามารถเพิ่มอิโมจิได้โดยแตะอิโมจิ
 5. แตะบันทึก
ชื่อโปรไฟล์ของคุณจะปรากฏแก่ผู้ใช้ในกลุ่มที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลรายชื่อติดต่อของคุณลงในสมุดที่อยู่โทรศัพท์ของผู้ใช้เหล่านั้น
การแก้ไขข้อมูล
 1. เปิด WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
  > การตั้งค่า
 2. แตะที่รูปโปรไฟล์
 3. ข้างช่องข้อมูล ให้แตะแก้ไข
 4. คุณสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
  • เลือกตัวเลือกที่ป้อนข้อมูลไว้ล่วงหน้า
  • แตะแก้ไข
   ข้างช่อง "ขณะนี้ตั้งไว้ว่า" เพื่อแก้ไขข้อมูล ข้อมูลต้องมีอักขระไม่เกิน 139 ตัว
ช่องข้อมูลของคุณไม่สามารถเว้นว่างได้
หมายเหตุ:
 • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการว่าใครสามารถเห็นรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลของคุณได้
 • คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถเพิ่มคุณลงในกลุ่มได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับกลุ่ม
 • หากคุณบล็อคผู้ติดต่อ บุคคลนั้นจะไม่เห็นการอัปเดตรูปโปรไฟล์หรือข้อมูลของคุณ
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่