วิธีส่ง GIF

คุณสามารถส่ง GIF ไปยังแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มได้
  1. เปิด WhatsApp
  2. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  3. แตะอีโมจิ
    > GIF
  4. แตะค้นหา
    เพื่อค้นหา GIF ที่เฉพาะเจาะจง
  5. แตะ GIF ที่คุณต้องการส่ง
  6. แตะส่ง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ