Stavy Online a Naposledy online

Podľa stavov Online a Naposledy online môžete zistiť, kedy vaše kontakty naposledy použili WhatsApp alebo či sú práve online.
Ak je niektorý z vašich kontaktov online, znamená to, že má aplikáciu WhatsApp vo svojom zariadení otvorenú na popredí s internetovým pripojením. Nemusí to však znamenať, že si prečítal vašu správu.
Stav Naposledy online vás informuje o tom, kedy niektorý z kontaktov naposledy použil aplikáciu WhatsApp. V nastaveniach súkromia si môžete sami zvoliť, komu sa informácia o vašej poslednej aktivite a stavu online bude zobrazovať. Je možné, že sa vám nezobrazí stav Online alebo Naposledy online kontaktu, ktorý vaše číslo nemá uložené v zozname kontaktov alebo ktorý vám nikdy predtým žiadnu správu neposlal.
V nastaveniach si nemôžete zvoliť, komu sa zobrazí, či ste práve online a aký je váš stav online. Zistite, ako to urobiť.
Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa vám nezobrazuje, kedy bol niekto naposledy online alebo aký je jeho stav online:
  • Možno si daný kontakt v nastaveniach súkromia túto informáciu schoval.
  • Možno ste si v nastaveniach súkromia zvolili možnosť nezdieľať informáciu o poslednej aktivite. Pokiaľ sa rozhodnete túto informáciu nezdieľať, ani vy nebudete mať možnosť vidieť, kedy boli ostatní používatelia naposledy online.
  • Možno si vás daný kontakt zablokoval.
  • Možno ste s daným kontaktom ešte nechatovali.
  • Možno si daný kontakt neuložil vaše číslo do svojho telefónu.
Upozornenie: Ľudia, ktorí sú online v rovnakom chate, môžu vidieť, kedy píšete.
Pomocné zdroje:
Nastavenia súkromia: Android | iPhone
Pomohlo vám to?
Áno
Nie