Stavy Online a Naposledy online

Podľa stavov Online a Naposledy online môžete zistiť, kedy vaše kontakty naposledy použili WhatsApp alebo či sú práve online.
Ak je niektorý z vašich kontaktov online, znamená to, že má aplikáciu WhatsApp vo svojom zariadení otvorenú na popredí s internetovým pripojením. Nemusí to však znamenať, že si prečítal vašu správu.
Stav Naposledy online vás informuje o tom, kedy niektorý z kontaktov naposledy použil aplikáciu WhatsApp. V nastaveniach súkromia si môžete sami zvoliť, komu sa informácia o vašej poslednej aktivite bude zobrazovať. Je možné, že sa vám nezobrazí stav Online kontaktu, ktorý vaše číslo nemá uložené v zozname kontaktov alebo ktorý vám nikdy predtým žiadnu správu neposlal. Upozorňujeme, že v nastaveniach si nemôžete zvoliť, komu sa zobrazí, či ste práve online.
Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa vám nezobrazuje, kedy bol niektorý z kontaktov naposledy online:
  • Možno si daný kontakt v nastaveniach súkromia túto informáciu schoval.
  • Možno ste si v nastaveniach súkromia zvolili možnosť nezdieľať informáciu o poslednej aktivite. Pokiaľ sa rozhodnete túto informáciu nezdieľať, ani vy nebudete mať možnosť vidieť, kedy boli ostatní používatelia naposledy online.
  • Možno si vás daný kontakt zablokoval.
Pomocné zdroje:
Nastavenia súkromia: Android | iPhone
Pomohlo vám to?
Áno
Nie