Čo je to Code Verify?

Web a počítač
Code Verify pridáva ďalšiu úroveň zabezpečenia k šifrovaniu počas celého spojenia pri používaní aplikácie WhatsApp na webe.
Keď si stiahnete rozšírenie webového prehliadača Code Verify z oficiálnych obchodov pre prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge, toto rozšírenie bude automaticky kontrolovať, či používate autentickú a nepozmenenú verziu aplikácie WhatsApp Web, takže môžete mať istotu, že k vašim správam nemá prístup nikto okrem vás a ich príjemcu. Ak rozšírenie zistí, že kód, ktorý používate na spustenie aplikácie WhatsApp Web, nie je rovnaký ako kód, ktorý používajú všetci ostatní, rozšírenie vás na to upozorní, aby ste mohli vykonať potrebné kroky.
Ako používať rozšírenie Code Verify
Na zabezpečenie čo najlepšieho používateľského prostredia sa uistite, že rozšírenie prehliadača Code Verify je po stiahnutí pripnuté na paneli s nástrojmi, aby ste mohli rozšírenie jednoducho vidieť a kontrolovať jeho stav. Rozšírenie Code Verify sa potom automaticky spustí pri používaní aplikácie WhatsApp Web (web.whatsapp.com). Keď je rozšírenie pripnuté na paneli s nástrojmi a kód pre WhatsApp Web je plne overený, rozšírenie na paneli s nástrojmi zobrazí značku začiarknutia v zelenom kruhu.
Ak rozšírenie nedokáže overiť poskytnutý kód, zobrazí sa jedna z týchto troch správ:
  • Chyba – časový limit siete vypršal: Ak sa vaša stránka nedá overiť, pretože časový limit siete vypršal, rozšírenie Code Verify zobrazí oranžový kruh s otáznikom.
  • Možné riziko: Ak jedno alebo viac vašich rozšírení narúša našu schopnosť overiť stránku, vaše rozšírenie Code Verify zobrazí oranžový kruh s otáznikom.
  • Neúspešné overenie: Ak rozšírenie zistí, že kód, ktorý používate na spustenie aplikácie WhatsApp Web, nie je rovnaký ako kód, ktorý používajú všetci ostatní, ikona rozšírenia Code Verify sa zmení na červenú a zobrazí sa výkričník.
Ak kliknete na ikonu rozšírenia Code Verify na paneli s nástrojmi, keď je zelená, oranžová alebo červená, zobrazia sa vám ďalšie informácie. Ak sa zistil problém alebo sa vyskytla chyba s overením, kliknutím na ikonu aktivujete tlačidlo Viac informácií. Kliknutím na tlačidlo Viac informácií môžete zobraziť, ako tento problém vyriešiť. Ak chcete tento problém podrobnejšie preskúmať, budete si môcť stiahnuť zdrojový kód. Viac informácií o rozšírení Code Verify si môžete prečítať v tomto článku.
Upozornenie:
  • Rozšírenie prehliadača Code Verify len potvrdzuje, že zdrojový kód aplikácie WhatsApp Web je rovnaký ako kód, ktorý používajú všetci ostatní. Rozšírenie nebude čítať správy, ktoré odosielate alebo prijímate, a nemá k nim prístup, takže my nebudeme vedieť, či ste si toto rozšírenie stiahli.
  • Funkčnosť rozšírenia prehliadača Code Verify môže závisieť od pozastavenia alebo zakázania iných rozšírení prehliadača, ktoré používate.
  • Rozšírenie prehliadača Code Verify overuje kód aplikácie WhatsApp Web a nemá vplyv na WhatsApp Desktop.
  • Toto rozšírenie nezaznamenáva žiadne dáta, metadáta ani údaje používateľov a nezdieľa žiadne informácie so spoločnosťou WhatsApp. Takisto nemôže čítať správy, ktoré odosielate alebo prijímate, a nemá k nim prístup.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie