Zmena telefónu

Máte možnosť prejsť na rovnaký typ telefónu (napríklad z Androidu na Android) alebo na nový typ telefónu (napríklad z iPhonu na Android).
Ak nezmeníte typ telefónu
Ak svoj telefón vymeníte za telefón rovnakého typu, v niektorých telefónoch s rovnakým operačným systémom budete mať možnosť presunúť aj históriu chatu. Zistite viac o presune histórie chatu na Androide alebo iPhone.
Ak zmeníte typ telefónu
Ak sa rozhodnete prejsť na iný typ telefónu:
  • Informácie o vašom účte vrátane vašej profilovej fotky, informácií, individuálnych a skupinových chatov, ako aj nastavenia sa nezmenia.
  • Presun histórie chatu medzi jednotlivými platformami je v súčasnosti možný iba pri prechode z iPhonu na zariadenie s Androidom alebo zo zariadenia s Androidom na iPhone. Informácie o tom, ako prejsť z iPhonu na zariadenie s Androidom, nájdete v tomto článku. Informácie o tom, ako prejsť zo zariadenia s Androidom na iPhone, nájdete v tomto článku.
Ak si nezmeníte telefónne číslo
Stiahnite si aplikáciu WhatsApp na novom telefóne a zaregistrujte svoje telefónne číslo.
Ak si zmeníte telefónne číslo
  • Stiahnite si aplikáciu WhatsApp na novom telefóne a zaregistrujte svoje nové telefónne číslo.
  • Odstráňte účet WhatsApp prepojený s vaším pôvodným telefónnym číslom.
Pokiaľ ste zabudli odstrániť účet prepojený s vaším pôvodným telefónnym číslom a nemáte prístup k svojmu starému telefónu, a ak nový majiteľ vášho pôvodného telefónneho čísla aktivuje aplikáciu WhatsApp na novom telefóne po 45 dňoch, všetky informácie o vašom účte spojené s daným telefónnym číslom sa odstránia.
Upozornenie: Ak sa rozhodnete odovzdať alebo vrátiť svoj starý telefón mobilnému operátorovi, uistite sa najprv, že ste z neho a prípadne aj z SD karty vymazali všetky svoje údaje. Zabezpečíte tak, že vaše osobné údaje, ako napríklad história chatu WhatsApp, sa nedostanú do rúk niekoho iného.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie