درباره تغییر تلفن

می‌توانید تلفنتان را به همان نوع قبلی مانند Android به Android یا به نوع دیگری مانند iPhone به Android تغییر دهید.
انتقال به همان نوع قبلی تلفن
اگر به همان نوع قبلی تلفن منتقل می‌شوید، ممکن است امکان انتقال تاریخچه گفتگو را داشته باشید. درباره انتقال تاریخچه گفتگو در Android یا iPhone بیشتر بدانید.
انتقال به نوع دیگری از تلفن
اگر به نوع دیگری از تلفن منتقل می‌شوید:
  • اطلاعات حسابتان، شامل تصویر نمایه، درباره، گفتگوهای فردی، گفتگوهای گروهی و تنظیمات حفظ خواهند شد.
  • انتقال تاریخچه گفتگو بین پلتفرم‌های مختلف درحال‌حاضر هنگام جابه‌جایی از دستگاه iPhone به Android یا دستگاه Android به iPhone در دسترس است. در این مقاله، با نحوه انتقال از دستگاه iPhone به Android آشنا شوید. در این مقاله، با نحوه انتقال از دستگاه Android به iPhone آشنا شوید.
حفظ شماره تلفن
واتساپ را در تلفن جدید نصب کنید و شماره تلفنتان را ثبت کنید.
تغییر به شماره تلفن جدید
  • واتساپ را در تلفن جدید دانلود کنید و شماره تلفن جدیدتان را ثبت کنید.
  • حساب واتساپ مرتبط با شماره تلفن قبلی‌تان را حذف کنید.
اگر فراموش کنید حساب مرتبط با شماره تلفن قبلی را حذف کنید و به تلفن قبلی‌تان دسترسی نداشته باشید، اگر مالک جدید تلفن قبلی شما واتساپ را بعد از ۴۵ روز در تلفن جدیدی فعال کند، همه اطلاعات حساب شما که به آن شماره تلفن متصل است حذف خواهد شد.
توجه: اگر تلفن قبلی‌تان را به کسی می‌دهید یا به ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه خود برمی‌گردانید، مطمئن شوید که از قبل همه داده‌هایتان، از جمله کارت حافظه را (در صورت وجود) پاک کرده باشید. این کار تضمین می‌کند که هیچ‌کدام از اطلاعات خصوصی شما از جمله تاریخچه گفتگوی واتساپ به دست هیچ‌کس نخواهد افتاد.
منابع مرتبط:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر