การค้นหาไอคอน “ตัวเลือกเพิ่มเติม”

Android
สำหรับโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ ไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม
จะอยู่ในแถบการทำงาน:
สำหรับบางอุปกรณ์ ไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติมจะเป็นปุ่มจริงบนโทรศัพท์และไม่ได้เป็นส่วนของหน้าจอ ไอคอนดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในโทรศัพท์รุ่นต่างๆ ลองดูตัวอย่างต่อไปนี้ว่าไอคอนดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร
อุปกรณ์อื่นๆ อาจมีไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติมบนหน้าจอและมีลักษณะดังนี้
สำหรับโทรศัพท์ที่ไม่มีไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม คุณจะต้องแตะปุ่ม “สลับแอป” ค้างไว้:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่