Kde nájdem tlačidlo Ďalších možností?

Android
Vo väčšine telefónov so systémom Android sa tlačidlo Ďalšie možnosti
nachádza v paneli akcií:
Na niektorých zariadeniach sa Ďalšie možnosti spúšťajú fyzickým tlačidlom na telefóne a nie sú súčasťou obrazovky. Na rôznych telefónoch môže tlačidlo Ďalšie možnosti vyzerať rozdielne. Pozrite sa na niekoľko príkladov, ako môže tlačidlo Ďalšie možnosti vyzerať:
Iné zariadenia môžu mať tlačidlo Ďalšie možnosti na obrazovke a môže vyzerať takto:
Na telefónoch bez tlačidla Ďalšie možnosti musíte klepnúť na tlačidlo prepínania aplikácií a podržať ho:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie