Znajdowanie ikony Więcej opcji

Android
Na większości telefonów z Androidem ikona Więcej opcji
będzie na pasku działań:
W przypadku niektórych urządzeń ikona Więcej opcji jest przyciskiem fizycznym na telefonie i nie ma jej na ekranie. Ikona może wyglądać inaczej na różnych telefonach. Oto kilka przykładowych ikon:
Inne urządzenia mogą mieć na ekranie następującą ikonę Więcej opcji:
Na telefonach bez ikony Więcej opcji należy kliknąć i przytrzymać przycisk przełączania aplikacji:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie