De locatie van het symbool 'Meer opties'

Android
Op de meeste Android-apparaten vind je het symbool Meer opties
in de actiebalk:
Op sommige apparaten is het symbool Meer opties een daadwerkelijke knop op je telefoon. Die vormt geen onderdeel van het scherm. Het symbool voor Meer opties kan per telefoon verschillen. Hieronder vind je een paar voorbeelden van hoe het symbool eruit kan zien:
Andere apparaten hebben het symbool voor Meer opties op het scherm. Dat ziet er zo uit:
Bij telefoons zonder het symbool Meer opties: tik en houd de app-wisselknop ingedrukt:
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Ja
Nee