درباره پیدا کردن نماد «گزینه‌های بیشتر»

اندروید
در بیشتر تلفن‌های Android، می‌توانید نماد گزینه‌های بیشتر را در بالای فهرست گفتگوهایتان یا بالای گفتگو‌ یا گروه بیابید.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر