Odpovede na otázky zákazníkov

Poznámka: Táto funkcia pre vás nemusí byť dostupná.
Ak chcete predávať produkty alebo služby z obchodu na Facebooku cez WhatsApp, vaša spoločnosť musí dodržiavať Komerčné podmienky používania spoločnosti Meta. Viac informácií o podmienkach používania a ďalších kritériách potrebných na predaj nájdete v tomto článku.
Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na správcovský tím podpory.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie