วิธีบันทึกประวัติการแชท

Android
แชท WhatsApp ของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติและบันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ทุกวัน คุณสามารถสำรองข้อมูลแชท WhatsApp เป็นระยะๆ ได้ใน Google ไดรฟ์โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่า หากถอนการติดตั้ง WhatsApp ออกจากโทรศัพท์และไม่ต้องการสูญเสียข้อความใดๆ โปรดตรวจสอบว่าได้สำรองข้อมูลแชทด้วยตนเองก่อนที่จะถอนการติดตั้ง
การสำรองข้อมูลแชท
ไปที่ WhatsApp > แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
> การตั้งค่า > แชท > การสำรองข้อมูลแชท > สำรองข้อมูล
การส่งออกประวัติการแชท
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ส่งออกแชทเพื่อส่งออกสำเนาประวัติการแชทจากแชทส่วนตัวและแชทกลุ่มได้
  1. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
  2. แตะตัวเลือกเพิ่มเติม
    > เพิ่มเติม > ส่งออกแชท
  3. เลือกว่าจะส่งออกพร้อมกับไฟล์สื่อหรือไม่
อีเมลจะประกอบด้วยประวัติการแชทที่แนบเป็นเอกสารไฟล์ .txt
หมายเหตุ:
  • หากคุณอยู่ในเยอรมนี คุณอาจต้องอัปเดต WhatsApp ก่อนจึงจะสามารถใช้ฟีเจอร์ "ส่งออกแชท" ได้
  • หากคุณเลือกที่จะแนบไฟล์สื่อ จะมีการเพิ่มไฟล์สื่อล่าสุดที่ส่งเป็นไฟล์แนบ
  • เมื่อส่งออกพร้อมกับไฟล์สื่อ คุณจะสามารถส่งได้สูงสุด 10,000 ข้อความ แต่ถ้าไม่มีไฟล์สื่อ คุณจะสามารถส่งได้ 40,000 ข้อความ ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นผลมาจากขนาดสูงสุดของอีเมล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่