Jak zapisać historię czatu?

Android
W zależności od Twoich ustawień możesz wykonywać kopię zapasową czatów WhatsApp na Dysku Google. Jeśli chcesz odinstalować WhatsApp z telefonu, ale nie chcesz stracić żadnej wiadomości, utwórz ręcznie kopię zapasową czatów na Dysku Google przed odinstalowaniem aplikacji.
WhatsApp codziennie zapisuje czaty w bazie danych WhatsApp na telefonie, umożliwiając ich przywrócenie w razie awarii. Zalecamy korzystanie z Dysku Google do tworzenia kopii zapasowej pełnej historii czatów i multimediów.
Tworzenie kopii zapasowej czatów
Kliknij
> Ustawienia > Czaty > Kopia zapasowa czatów > Utwórz kopię zapasową.
Eksportowanie historii czatu
Aby eksportować kopię historii czatu indywidualnego lub grupowego, możesz skorzystać z funkcji eksportu.
  1. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
  2. Kliknij
    > Więcej > Eksportuj czat.
  3. Kliknij Nie załączaj lub Załącz multimedia.
Historia czatu zostanie załączona do wiadomości e-mail jako załącznik .txt.
Uwaga:
  • Jeśli przebywasz w Niemczech, do korzystania z funkcji eksportu czatów może być konieczne zaktualizowanie WhatsAppa.
  • Jeśli zdecydujesz się załączyć multimedia, ostatnio wysłane multimedia zostaną dodane jako załączniki.
  • Jeśli załączysz multimedia, możliwe będzie wysłanie maksymalnie 10 000 ostatnich wiadomości. Jeśli nie załączysz multimediów, możesz wysłać 40 000 wiadomości. Ograniczenia wynikają z maksymalnego rozmiaru wysyłanych wiadomości e-mail.
Powiązane źródła:
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie