Jak exportovat historii chatů

Android
Chcete-li exportovat historii chatu, postupujte takto:
  1. Otevřete daný chat.
  2. Klepněte na ikonu Více možností > Více > Exportovat chat.
  3. Klepněte na Bez médií nebo Zahrnout média.
Následně bude vytvořen e-mail s přílohou ve formátu .txt obsahující historii vašeho chatu.
Upozornění:
  • Pokud se rozhodnete Zahrnout média, nejnovější odeslaná média budou k e-mailu přiložena taktéž.
  • Rozhodnete-li se exportovat i média, můžete celkově odeslat maximálně 10 tisíc posledních zpráv. Bez médií to může být až 40 tisíc. Tato omezení existují z důvodu maximální povolené velikosti emailů.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne