Jak uložit historii chatů

Android
Vaše chaty v aplikaci WhatsApp jsou automaticky zálohovány a denně ukládány do paměti telefonu. Podle toho, jaké si zvolíte nastavení, můžete své chaty v aplikaci WhatsApp také pravidelně zálohovat na Disk Google. Pokud se chystáte WhatsApp ze svého telefonu odinstalovat, ale nechcete přijít o své zprávy, nezapomeňte si chaty manuálně zálohovat ještě předtím, než aplikaci odinstalujete.
Zálohování chatů
Otevřete WhatsApp > klepněte na Více možností
> Nastavení > Chaty > Záloha chatů > ZÁLOHOVAT.
Exportování historie chatů
Pomocí této funkce můžete exportovat kopii historie individuálních či skupinových chatů.
  1. Otevřete daný individuální nebo skupinový chat.
  2. Klepněte na Více možností
    > Více > Exportovat chat.
  3. Vyberte, zda chcete chat exportovat s médii, nebo bez.
Následně bude vytvořen e-mail s přílohou ve formátu .txt obsahující historii vašeho chatu.
Upozornění:
  • Nacházíte-li se v Německu, je možné, že budete aplikaci WhatsApp muset aktualizovat, než budete moct funkci exportování chatů použít.
  • Pokud se rozhodnete připojit média, nejnovější odeslaná média budou k e-mailu přiložena taktéž.
  • Rozhodnete-li se exportovat i média, můžete celkově odeslat maximálně 10 tisíc posledních zpráv. Bez médií to může být až 40 tisíc. Tato omezení existují z důvodu maximální povolené velikosti emailů.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne