Uloženie histórie chatov

Android
Vaše chaty v aplikácii WhatsApp sa automaticky zálohujú a denne ukladajú do pamäte vášho telefónu. V nastaveniach si môžete takisto nastaviť, aby sa vaše chaty v aplikácii WhatsApp automaticky zálohovali na Disk Google. Ak odinštalujete WhatsApp zo svojho telefónu, ale nechcete prísť o svoje správy, ešte pred odinštalovaním budete musieť manuálne zálohovať svoje chaty.
Ako zálohovať chaty
Otvorte WhatsApp a klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
> Nastavenia > Chaty > Záloha chatov > ZÁLOHOVAŤ.
Ako exportovať históriu chatov
Ak chcete exportovať kópiu histórie individuálneho alebo skupinového chatu, použite funkciu exportovania chatu.
  1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
  2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
    > Viac > Exportovať chat.
  3. Vyberte si, či chcete vykonať export s médiami alebo bez nich.
Vytvorí sa e-mail s pripojeným textovým dokumentom, ktorý obsahuje históriu vášho chatu.
Poznámka:
  • Ak sa nachádzate v Nemecku, funkciu exportovania chatu budete môcť pravdepodobne použiť, len ak si najprv aktualizujete WhatsApp.
  • Ak sa rozhodnete exportovať aj médiá, ako príloha sa k e-mailu pripoja aj posledné odoslané médiá.
  • Spolu s médiami možno celkovo odoslať maximálne 10 000 posledných správ. Bez médií môžete odoslať až 40 000 správ. Dôvodom týchto obmedzení je limit maximálnej povolenej veľkosti e-mailov.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie