วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลกลุ่ม

โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถส่งข้อความและเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม รวมถึงหัวข้อกลุ่ม ไอคอน หรือคำอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มหรือส่งข้อความได้
การเปลี่ยนการตั้งค่าข้อมูลกลุ่ม
  1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
    • หรือปัดกลุ่มไปทางซ